ผลการค้นหา

"ทุจริตโคกหนองนา"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

เสียงสะท้อนปัญหาโครงการโคกหนองนาโมเดล

เสียงสะท้อนปัญหาโครงการโคกหนองนาโมเดล
17:44 | 2 สิงหาคม 2564

เสียงสะท้อนปัญหาโครงการโคกหนองนาโมเดล

กลุ่มผู้รับเหมาที่รับจ้างขุดปรับพื้นที่โครงการโคกหนองนาโมเดลออกมาเคลื่อนไหว สะท้อนปัญหาการดำเนินโครงการที่เบิกจ่ายค่าจ้างขุดล่าช้า และได้น้อยจนขาดทุน ขณะที่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพบปัญหาผู้รับเหมาขุดไม่ตรงตามแบบ และทิ้งงาน ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)