ผลการค้นหา

"บริษัทปาล์มไทยพัฒนาเข้าขุดยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ซ้ำอีกครั้ง แม้จะอยู่ระหว่างการเสนอให้มีการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งมีการออกโดยมิชอบก็ตาม ทำให้พื้นที่ป่าพรุได้รับความเสียหายเพิ่มเติมรวมแล้วเกือบ 900 ไร่ ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่ได้ขัดขวางหรือยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับป่าพรุแต่อย่างใด"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)