ผลการค้นหา

"บาราโหม"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

“บาราโหม” พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

“บาราโหม” พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้
16:15 | 3 พฤษภาคม 2562

“บาราโหม” พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

"บาราโหม" จ.ปัตตานี ชุมชนท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่สืบสานวิถีสังคมพหุวัฒนธรรม ชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน บาราโหม ชุมชนท่องเที...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (19 ก.ย. 59)

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (19 ก.ย. 59)
11:05 | 28 กุมภาพันธ์ 2560

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (19 ก.ย. 59)

ประเด็นข่าว ชาวบ้านที่ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ใช้มีรายได้เสริม จากการทำอุปกรณ์หาปลาขายในช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะแห ขายปากละประมาณ 1,000 บาท ไปดูงานศิลปะบนฝาผนังอาคารเก่าแก่ สะท้อนวิถีชีวิต ย่านเมืองเก่าสงขลา ขณะที่ทางจังหวัดและหลายหน่วยงาน...

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (19 ก.ย. 59)

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (19 ก.ย. 59)
16:40 | 28 กันยายน 2560

ทุกทิศทั่วไทย - ประเด็นข่าว (19 ก.ย. 59)

ประเด็นข่าวชาวบ้านที่ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ใช้มีรายได้เสริม จากการทำอุปกรณ์หาปลาขายในช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะแห ขายปากละประมาณ 1,000 บาท ไปดูงานศิลปะบนฝาผนังอาคารเก่าแก่ สะท้อนวิถีชีวิต ย่านเมืองเก่าสงขลา ขณะที่ทางจังหวัดและหลายหน่วยงาน เ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)