ผลการค้นหา

"ประชุมรัฐสภาฯ"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ส.ส.ฝ่ายค้านประท้วงการทำหน้าที่ของรองประธานรัฐสภา

ส.ส.ฝ่ายค้านประท้วงการทำหน้าที่ของรองประธานรัฐสภา
06:30 | 20 สิงหาคม 2556

ส.ส.ฝ่ายค้านประท้วงการทำหน้าที่ของรองประธานรัฐสภา

การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตราว่าด้วยที่มาของ ส.ว.เกิดความวุ่นวาย เมื่อส.ส.ฝ่ายค้านประท้วงการทำหน้าที่ของรองประธานรัฐสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้ มีวาระสำคัญ คือ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ...

มติ 278:212 เสียงให้เลื่อนพิจารณาแก้ไขรธน.ทั้ง 2 ฉบับ

มติ 278:212 เสียงให้เลื่อนพิจารณาแก้ไขรธน.ทั้ง 2 ฉบับ
08:20 | 11 กุมภาพันธ์ 2553

มติ 278:212 เสียงให้เลื่อนพิจารณาแก้ไขรธน.ทั้ง 2 ฉบับ

ที่ประชุมรัฐสภามีมติ 278 ต่อ 212 เสียง ให้เลื่อนระเบียบวาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของคปพร.และร่างแก้ไขของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล102 คนออกไปก่อน และให้นำกรอบเจรจาต่างประเทศที่ต้องให้ที่ประชุมรัฐสภาฯเห็นชอบตามมาตรา 190 มาพิจารณาแทน การประชุมรัฐสภาวั...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)