ผลการค้นหา

"ประชุมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

รู้สู้ภัยพิบัติ - กรอบการทำงานเซนไดลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

รู้สู้ภัยพิบัติ - กรอบการทำงานเซนไดลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
16:34 | 5 มีนาคม 2560

รู้สู้ภัยพิบัติ - กรอบการทำงานเซนไดลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมนานาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 3 ของสหประชาชาติ ที่มีการประชุมต่อเนื่องยาวนานเพื่อวางกรอบการทำงานให้ทุกประเทศลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติลงให้ได้มากขึ้น ทำให้พิธีปิดการประชุมต้องเลื่อนออกไปจนถึงช่วงเวล...

รู้สู้ภัยพิบัติ - กรอบการทำงานเซนไดลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

รู้สู้ภัยพิบัติ - กรอบการทำงานเซนไดลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
03:17 | 15 กันยายน 2560

รู้สู้ภัยพิบัติ - กรอบการทำงานเซนไดลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมนานาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 3 ของสหประชาชาติ ที่มีการประชุมต่อเนื่องยาวนานเพื่อวางกรอบการทำงานให้ทุกประเทศลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติลงให้ได้มากขึ้น ทำให้พิธีปิดการประชุมต้องเลื่อนออกไปจนถึงช่วงเวล...

รู้สู้ภัย Don't Panic - กรอบการทำงานเซนไดลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

รู้สู้ภัย Don't Panic - กรอบการทำงานเซนไดลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
13:05 | 30 สิงหาคม 2563

รู้สู้ภัย Don't Panic - กรอบการทำงานเซนไดลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมนานาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติครั้งที่ 3 ของสหประชาชาติ ที่มีการประชุมต่อเนื่องยาวนานเพื่อวางกรอบการทำงานให้ทุกประเทศลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติลงให้ได้มากขึ้น ทำให้พิธีปิดการประชุมต้องเลื่อนออกไปจนถึงช่วงเวล...

รู้สู้ภัยพิบัติ - กรอบการทำงานลดภัยพิบัติเน้นส่วนร่วมประชาชน

รู้สู้ภัยพิบัติ - กรอบการทำงานลดภัยพิบัติเน้นส่วนร่วมประชาชน
17:41 | 13 พฤษภาคม 2559

รู้สู้ภัยพิบัติ - กรอบการทำงานลดภัยพิบัติเน้นส่วนร่วมประชาชน

 พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมนานาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของสหประชาชาติแล้ว โดยจะมีการประกาศกรอบการทำงานร่วมกันของประเทศต่างๆทั่วโลกขึ้นมาเพื่อการกำหนดนโยบายทำงานร่วมกันต่อไปอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้่างการมีส่วนร่วมจากทุ...

รู้สู้ภัยพิบัติ - กรอบการทำงานลดภัยพิบัติเน้นส่วนร่วมประชาชน

รู้สู้ภัยพิบัติ - กรอบการทำงานลดภัยพิบัติเน้นส่วนร่วมประชาชน
03:17 | 15 กันยายน 2560

รู้สู้ภัยพิบัติ - กรอบการทำงานลดภัยพิบัติเน้นส่วนร่วมประชาชน

 พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมนานาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของสหประชาชาติแล้ว โดยจะมีการประกาศกรอบการทำงานร่วมกันของประเทศต่างๆทั่วโลกขึ้นมาเพื่อการกำหนดนโยบายทำงานร่วมกันต่อไปอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้่างการมีส่วนร่วมจากทุ...

รู้สู้ภัย Don't Panic - กรอบการทำงานลดภัยพิบัติเน้นส่วนร่วมประชาชน

รู้สู้ภัย Don't Panic - กรอบการทำงานลดภัยพิบัติเน้นส่วนร่วมประชาชน
21:12 | 8 กุมภาพันธ์ 2564

รู้สู้ภัย Don't Panic - กรอบการทำงานลดภัยพิบัติเน้นส่วนร่วมประชาชน

 พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมนานาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของสหประชาชาติแล้ว โดยจะมีการประกาศกรอบการทำงานร่วมกันของประเทศต่างๆทั่วโลกขึ้นมาเพื่อการกำหนดนโยบายทำงานร่วมกันต่อไปอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้่างการมีส่วนร่วมจากทุ...

รู้สู้ภัยพิบัติ - ชีวิตผู้ประสบภัยสึนามิ

รู้สู้ภัยพิบัติ - ชีวิตผู้ประสบภัยสึนามิ
10:55 | 31 ตุลาคม 2560

รู้สู้ภัยพิบัติ - ชีวิตผู้ประสบภัยสึนามิ

 การประชุมนานาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของสหประชาชาติครั้งที่ 3 ที่เพิ่งจบลงไป จัดขึ้นที่เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น เพราะเมื่อ 4 ปีก่อน จังหวัดนี้ได้รับผลกระทบจากสึนามิหนักที่สุด และมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดในโลก วันนี้คุณดาริน...

รู้สู้ภัย Don't Panic - ชีวิตผู้ประสบภัยสึนามิ

รู้สู้ภัย Don't Panic - ชีวิตผู้ประสบภัยสึนามิ
13:32 | 28 กรกฎาคม 2562

รู้สู้ภัย Don't Panic - ชีวิตผู้ประสบภัยสึนามิ

 การประชุมนานาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของสหประชาชาติครั้งที่ 3 ที่เพิ่งจบลงไป จัดขึ้นที่เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น เพราะเมื่อ 4 ปีก่อน จังหวัดนี้ได้รับผลกระทบจากสึนามิหนักที่สุด และมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดในโลก วันนี้คุณดาริน...

รู้สู้ภัยพิบัติ - ชีวิตผู้ประสบภัยสึนามิ

รู้สู้ภัยพิบัติ - ชีวิตผู้ประสบภัยสึนามิ
17:09 | 29 มกราคม 2559

รู้สู้ภัยพิบัติ - ชีวิตผู้ประสบภัยสึนามิ

 การประชุมนานาชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของสหประชาชาติครั้งที่ 3 ที่เพิ่งจบลงไป จัดขึ้นที่เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น เพราะเมื่อ 4 ปีก่อน จังหวัดนี้ได้รับผลกระทบจากสึนามิหนักที่สุด และมีมูลค่าความเสียหายมากที่สุดในโลก วันนี้คุณดาริน...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)