ผลการค้นหา

"มะเร็งปากมดลูกเป็นเชื้อร้ายที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข เร่งป้องกันด้วยการบรรจุวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกลงในแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กหญิงตั้งแต่อายุ 10-12 ปี ประเดิมเข็มแรกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 400"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)