ผลการค้นหา

"มูลนิธิราชประชาสมาศัยรักษาโรคเรื้อน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ เพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อน

มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ เพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อน
20:04 | 20 ตุลาคม 2559

มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ เพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อน

ครั้งหนึ่งโรคเรื้อนเคยเป็นโรคระบาดอย่างหนักในประเทศไทยและเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ แต่ยังมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงใยผู้ป่วยโรคนี้ พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างสถาบันราชประชาสมาสัย ทำให้ไทยควบคุมการระบาดของโรคเรื้อ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)