ผลการค้นหา

"มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ระบบการศึกษาไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต "เด็กเร่ร่อน"

ระบบการศึกษาไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต "เด็กเร่ร่อน"
14:52 | 8 ตุลาคม 2555

ระบบการศึกษาไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต "เด็กเร่ร่อน"

การไม่มีสถานะบุคคลทำให้เด็กเร่ร่อนหลายคน ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกันเด็กที่มีสัญชาติไทยที่แม้ว่าจะมีการรับรองสถานะบุคคล แต่พบว่าระบบการศึกษาไม่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของพวกเขาได้ ทำให้มีเด็กเร่ร่อนจำนวนมาก หลุ...

เด็กเร่ร่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น-ช่วยเหลือยาก วอนรัฐหนุนครูข้างถนน

เด็กเร่ร่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น-ช่วยเหลือยาก วอนรัฐหนุนครูข้างถนน
14:17 | 10 ตุลาคม 2555

เด็กเร่ร่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น-ช่วยเหลือยาก วอนรัฐหนุนครูข้างถนน

เด็กไทยเร่ร่อนในปัจจุบันคาดว่ามีมากกว่า 30,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านเด็กเร่ร่อน ยอมรับว่าการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ทำได้ยาก เพราะสถานการณ์เด็กเปลี่ยนไปจากเด็กเล็ก เป็นวัยรุ่น และดำรงชีวิตด้วยการขายบริการทางเพศ ตระเ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ท้าให้อ่าน The Reading Hero - รู้ไปหมด เรื่องสัตว์เลี้ยง

ท้าให้อ่าน The Reading Hero - รู้ไปหมด เรื่องสัตว์เลี้ยง
06:44 | 9 กันยายน 2563

ท้าให้อ่าน The Reading Hero - รู้ไปหมด เรื่องสัตว์เลี้ยง

ท้าให้อ่าน เกมการอ่านของทุกครอบครัว เมื่อ "ทีมเด็ก" ที่เต็มไปด้วยจินตนาการ กับ "ทีมผู้ใหญ่" ที่มากด้วยประสบการณ์ กับการตอบคำถาม โดยใช้การอ่านเป็นอาวุธ!!!คำถาม 3 ข้อ คือ 1.คำถามจากหนังสือโจทย์ (20 คะแนน) 2.คำถามอ่านรอบตัว (30 คะแนน) 3.คำถามจากสถานที่ ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)