ผลการค้นหา

"รองเท้าย่อยสลายได้"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

รองเท้าเด็กย่อยสลายได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รองเท้าเด็กย่อยสลายได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17:00 | 5 ตุลาคม 2565

รองเท้าเด็กย่อยสลายได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รองเท้าเด็กย่อยสลายได้ ช่วยลดขยะเหลือทิ้งที่ไม่ต้องรอย่อยสลายนานถึงร้อยปี เพราะสามารถย่อยสลายได้ในเวลาเพียง 40 นาทีเมื่อแช่ ในน้ำเดือด พัฒนาการการเติ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)