ผลการค้นหา

"รับต่างด้าวขายของหน้าร้าน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

เกณฑ์รับต่างด้าว "ขายของหน้าร้าน-กรรมกร" เริ่มใช้ 20 มิ.ย.

เกณฑ์รับต่างด้าว "ขายของหน้าร้าน-กรรมกร" เริ่มใช้ 20 มิ.ย.
08:54 | 19 มิถุนายน 2563

เกณฑ์รับต่างด้าว "ขายของหน้าร้าน-กรรมกร" เริ่มใช้ 20 มิ.ย.

กรมการจัดหางาน ออกประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของ หน้าร้านกับนายจ้าง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.63 เป็นต้นไป ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)