ผลการค้นหา

"รับรับเสด็จฯ"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ประชาชนร่วมรอรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาชนร่วมรอรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
17:44 | 5 ธันวาคม 2563

ประชาชนร่วมรอรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาชนเริ่มเดินทางเข้าไปในพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อเฝ้าทูลฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในค่ำวันนี้ (5 ธ.ค.)...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)