ผลการค้นหา

"ลดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศลดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน-จดทะเบียนสมรส

ราชกิจจาฯ ประกาศลดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน-จดทะเบียนสมรส
15:48 | 18 กันยายน 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศลดค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน-จดทะเบียนสมรส

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง ให้ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมรส-รับรองบุตร การทำบัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร และการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล เพื่อบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาด COVID-19 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564 ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)