ผลการค้นหา

"ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ฝึกอาชีพฟื้นชีวิตคนพิการเชียงใหม่ ไม่ให้ท้อและคิดว่าเป็นภาระครอบครัว

ฝึกอาชีพฟื้นชีวิตคนพิการเชียงใหม่ ไม่ให้ท้อและคิดว่าเป็นภาระครอบครัว
13:37 | 24 กันยายน 2565

ฝึกอาชีพฟื้นชีวิตคนพิการเชียงใหม่ ไม่ให้ท้อและคิดว่าเป็นภาระครอบครัว

การแพร่ระบาดของโควิด ส่งผลกระทบกับคนพิการ ที่เดือดร้อนหลายเท่า ทำให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่ เร่งฝึกอาชีพให้กลุ่มคนพิการสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพที่มั่นคง ไม่ให้รู้สึกว่าเป็นภาระครอบครัวและสังคม ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)