ผลการค้นหา

"สกุลคชวัตร"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

"สกุลคชวัตร" สกุลในสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม คืนนี้

"สกุลคชวัตร" สกุลในสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม คืนนี้
14:06 | 2 พฤศจิกายน 2556

"สกุลคชวัตร" สกุลในสมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม คืนนี้

พุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศเข้าสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่วัดบวรนิเวศวิหาร อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ผู้เข้าสักการะพระศพ ที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัว หมู่คณะ เพื่อความรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)