ผลการค้นหา

"สำนักนโยบายและแผนจราจรและขนส่ง"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

สนข.อาจทบทวนโครงการก่อสร้า้งรถไฟความเร็วสูง"กรุงเทพฯ-หัวหิน"

สนข.อาจทบทวนโครงการก่อสร้า้งรถไฟความเร็วสูง"กรุงเทพฯ-หัวหิน"
07:28 | 14 พฤษภาคม 2556

สนข.อาจทบทวนโครงการก่อสร้า้งรถไฟความเร็วสูง"กรุงเทพฯ-หัวหิน"

สำนักงานนโยบายแผนการจราจรและขนส่งเตรียมเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางสายเหนือ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเดือนหน้า และอาจทบทวนรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางที่มีระยะสั้นเกินไปเนื่องจากคว...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)