ผลการค้นหา

"หนังสือญาณสังวรานุสรณ์"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

แจกหนังสือ "ญาณสังวรานุสรณ์" แก่ประชาชน

แจกหนังสือ "ญาณสังวรานุสรณ์" แก่ประชาชน
13:33 | 3 พฤศจิกายน 2556

แจกหนังสือ "ญาณสังวรานุสรณ์" แก่ประชาชน

หลังเข้าร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประชาชนยังใช้โอกาสเรียนรู้พระประวัติ และบันทึกลายพระหัตถ์สมเด็จพระสังฆราชที่มีอายุกว่า 70 ปี ซึ่งทางวัดบวรนิเวศวิหารได้รวบรวมจัดแสดงผ่านนิทรรศการ 100 ปี สดุดีสังฆบิดร ขณ...

คาด "หนังสือญาณสังวรานุสรณ์" จะเริ่มแจกให้พุทธศาสนิกชน ภายในสัปดาห์หน้า

คาด "หนังสือญาณสังวรานุสรณ์" จะเริ่มแจกให้พุทธศาสนิกชน ภายในสัปดาห์หน้า
13:11 | 1 พฤศจิกายน 2556

คาด "หนังสือญาณสังวรานุสรณ์" จะเริ่มแจกให้พุทธศาสนิกชน ภายในสัปดาห์หน้า

ผู้จัดทำหนังสือญาณสังวรานุสรณ์ คาดว่า ภายในสัปดาห์หน้าจะแจกหนังสือใหักับพุทธศาสนิกชนที่ไปสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะที่ตลอดทั้งวันพุทธศาสนิกชน ทยอยเข้าสักการะพระศพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้นำคณะสงฆ์จากต่างประเท...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)