ผลการค้นหา

"หนังสือพุทธธรรม"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

เรื่องเล่าวันพระ: ปราชญ์ผู้สันโดษ

เรื่องเล่าวันพระ: ปราชญ์ผู้สันโดษ
13:01 | 1 กรกฎาคม 2556

เรื่องเล่าวันพระ: ปราชญ์ผู้สันโดษ

โดย พระไพศาล วิสาโล จาก Facebook.com/surinrukid  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) เป็นพระมหาเถระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ที่สำคัญที่สุด ของพุทธศาสนาไทยในปัจจุบัน ว่าจำเพาะสมณศักดิ์ของท่านก็จัดว่าสูงมาก คือเป็นพระราชาคณะขั้นรองสมเด็จ แต่ท่านมีความเป...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

ตอบโจทย์ - "โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์" ฝรั่ง "หัวใจพุทธ" ธรรมะ "เชื่อม" โลก

ตอบโจทย์ - "โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์" ฝรั่ง "หัวใจพุทธ" ธรรมะ "เชื่อม" โลก
00:41 | 19 กุมภาพันธ์ 2560

ตอบโจทย์ - "โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์" ฝรั่ง "หัวใจพุทธ" ธรรมะ "เชื่อม" โลก

ดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ร่วมรายการ : โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์ ผู้แปลหนังสือพุทธธรรมวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น... สิ่งที่ได้รับจากการแปลหนังสือพุทธธรรมของท่าน ป.อ.ปยุ...

ตอบโจทย์ - "โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์" ฝรั่ง "หัวใจพุทธ" ธรรมะ "เชื่อม" โลก

ตอบโจทย์ - "โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์" ฝรั่ง "หัวใจพุทธ" ธรรมะ "เชื่อม" โลก
18:30 | 14 มีนาคม 2561

ตอบโจทย์ - "โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์" ฝรั่ง "หัวใจพุทธ" ธรรมะ "เชื่อม" โลก

ดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทินผู้ร่วมรายการ : โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์ ผู้แปลหนังสือพุทธธรรมวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...สิ่งที่ได้รับจากการแปลหนังสือพุทธธรรมของท่าน ป.อ.ปยุตฺโ...

ตอบโจทย์ - "โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์" ฝรั่ง "หัวใจพุทธ" ธรรมะ "เชื่อม" โลก

ตอบโจทย์ - "โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์" ฝรั่ง "หัวใจพุทธ" ธรรมะ "เชื่อม" โลก
20:55 | 9 มกราคม 2564

ตอบโจทย์ - "โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์" ฝรั่ง "หัวใจพุทธ" ธรรมะ "เชื่อม" โลก

ดำเนินรายการโดย : ณัฏฐา โกมลวาทินผู้ร่วมรายการ : โรบิน ฟิลลิปป์ มัวร์ ผู้แปลหนังสือพุทธธรรมวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...สิ่งที่ได้รับจากการแปลหนังสือพุทธธรรมของท่าน ป.อ.ปยุตฺโ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)