ผลการค้นหา

"ห้วยวังผา"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสานทวีความรุนแรง น้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 50

สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสานทวีความรุนแรง น้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 50
04:49 | 24 ตุลาคม 2555

สถานการณ์ภัยแล้งภาคอีสานทวีความรุนแรง น้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 50

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศกำลังเย็นลง และกำลังเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเหลือน้ำไว้ใช้ในชลประทานไม่ถึงร้อยละ 50 ดยเฉพาะระดับน้ำในเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬส...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)