ผลการค้นหา

"ห้ามแต่งกายศาสนาอิสลาม"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ศาลสั่งถอนระเบียบฯ แล้ว ให้นักเรียนแต่งกายตามศาสนาอิสลามได้

ศาลสั่งถอนระเบียบฯ แล้ว ให้นักเรียนแต่งกายตามศาสนาอิสลามได้
19:21 | 23 เมษายน 2565

ศาลสั่งถอนระเบียบฯ แล้ว ให้นักเรียนแต่งกายตามศาสนาอิสลามได้

ศาลปกครองยะลาสั่งเพิกถอนระเบียบโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ที่เคยห้ามนักเรียนแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม สามารถแต่งกายได้ ผู้ปกครองระบุอยากให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง เพื่อให้เข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน อย่าผลักเด็กออกจากระบบการศึกษา ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)