ผลการค้นหา

"เกณฑ์ความรุนแรงของยาเสพติด"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติด ไม่เกินเกณฑ์ให้ถือเป็นเสพ

ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติด ไม่เกินเกณฑ์ให้ถือเป็นเสพ
15:09 | 9 สิงหาคม 2565

ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติด ไม่เกินเกณฑ์ให้ถือเป็นเสพ

ครม.อนุมัติหลักการกำหนดปริมาณยาเสพติดแต่ละชนิด ถ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพ ไม่ถือเป็นความผิดร้ายแรง เข้าบำบัดรักษาได้ ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)