ผลการค้นหา

"เท่าทียม"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

"ระบบประกันสุขภาพ" ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทียมของไทยในอนาคต

"ระบบประกันสุขภาพ" ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทียมของไทยในอนาคต
10:50 | 12 กุมภาพันธ์ 2556

"ระบบประกันสุขภาพ" ที่มีประสิทธิภาพและเท่าทียมของไทยในอนาคต

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ทำการศึกษา โครงการ การพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ  นำเสนอต่อสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย  โดยมีสาระสำคัญ   ปร...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

วันใหม่วาไรตี้ - ประเด็นสังคม : “SSRU Queen” เวทีสำหรับการแสดงออกทางเพศเพื่อความถูกต้องและเท่าเทียม

วันใหม่วาไรตี้ - ประเด็นสังคม : “SSRU Queen” เวทีสำหรับการแสดงออกทางเพศเพื่อความถูกต้องและเท่าเทียม
17:23 | 23 มีนาคม 2564

วันใหม่วาไรตี้ - ประเด็นสังคม : “SSRU Queen” เวทีสำหรับการแสดงออกทางเพศเพื่อความถูกต้องและเท่าเทียม

ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสิทธิความเท่าทียมทางเพศมากขึ้น แม้กระทั่งในส่วนของสถาบันการศึกษา ที่เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงความสามารถ เพื่อสร้างการยอมรับจากสังคมชมย้อนหลังรายการ "วันใหม่วาไรตี้" ได้ที่ www.th...

วันใหม่วาไรตี้ - ประเด็นข่าว (24 ก.พ. 64)

วันใหม่วาไรตี้ - ประเด็นข่าว (24 ก.พ. 64)
23:20 | 5 มีนาคม 2564

วันใหม่วาไรตี้ - ประเด็นข่าว (24 ก.พ. 64)

รายการวันใหม่วาไรตี้ ประจำวันพุธที่ 24 ก.พ. 64ชัวร์หรือมั่ว : อาหารเสริมรักษาโรคทางสายตา ?จากข้อมูลโฆษณาที่มีการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่สามารถรักษาโรคทางสายตาได้ ทั้งโรคต้อ, สายตาสั้น และโรควุ้นในตาเสื่อม เรื่องนี้...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)