ผลการค้นหา

"เปิดเรื่องใหญ่ไทยสู้โควิด"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ผ่าวิกฤตหน้ากากอนามัย

ผ่าวิกฤตหน้ากากอนามัย
16:01 | 3 เมษายน 2563

ผ่าวิกฤตหน้ากากอนามัย

ถึงวันนี้ ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยยังเป็นวิกฤตท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จนนำไปสู่คำถามว่า หน้ากากอนามัยหายไปไหน และ มีหนทางใดที่ประเทศไทยจะแก้ปัญหานี้ได้บ้าง ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ภาวะฉุกเฉิน

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ภาวะฉุกเฉิน
22:56 | 27 กันยายน 2563

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ภาวะฉุกเฉิน

3 เดือนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก้าวกระโดด ทางรอด - ทางเลือก ไทยรับมือโรคระบาด ร่วมประเมินสถานการณ์รับมือโรคระบาด ท่ามกลางอุปสรรคและ มาตรการต่าง ๆ ติดตามชมในรายการเปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส รั...

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - คนจนระบาด

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - คนจนระบาด
15:42 | 9 มีนาคม 2564

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - คนจนระบาด

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนในบางอาชีพ แล้วเมื่อความจนเข้ามาพวกเขาจะรับมืออย่างไรอย่างไร ติดตามชมในรายการเปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th...

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19
06:46 | 22 เมษายน 2564

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 เปิดปม, ความจริงไม่ตาย และ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS 3 รายการข่าวของไทยพีบีเอสร่วมมือกันผลิตรายการ "เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19" สารคดีเชิงข่าวในสถานการณ์วิกฤต เมื่อประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบา...

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - โควิดหรือจิตตก

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - โควิดหรือจิตตก
11:43 | 17 สิงหาคม 2563

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - โควิดหรือจิตตก

การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังมีอยู่ต่อเนื่อง แม้ภาครัฐจะแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ แต่ยังพบว่ามีประชาชนหวาดวิตก หวาดกลัวจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งการกักตุนสินค้า การต่อต้านงานศพของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ย้อนไปดูเหตุการณ์และแนวทางแก้ไขเพื่อคลายความหวั่นวิตก...

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ชุมชนไม่สยบยอมโควิด-19

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ชุมชนไม่สยบยอมโควิด-19
20:58 | 16 มีนาคม 2564

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ชุมชนไม่สยบยอมโควิด-19

ไปดูการเตรียมตัวของคนในชุมชนที่ชนบท กับการรับมือระบาดโควิด-19 อย่างตั้งใจและพร้อมใจ บางชุมชนผู้สูงอายุนับ 100 คน เข้าไร่ เข้าสวน เข้านา เก็บเกี่ยวผลผลิตกระจายให้ผู้คนในพื้นที่ รับสถานการณ์หากเกิดการกักตุนอาหารจนขาดแคลน บางพื้นที่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้า...

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ผ่าวิกฤตหน้ากาก

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ผ่าวิกฤตหน้ากาก
14:22 | 25 มีนาคม 2563

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ผ่าวิกฤตหน้ากาก

แกะรอยเส้นทางลักลอบค้าหน้ากากอนามัยที่ไม่ผ่านระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าจากโรงงาน ปัจจุบันแม้ประเทศไทยเพิ่มกำลังการผลิตเกือบ 2 ล้านชิ้นต่อวัน ในภาวะที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด และมีการประกาศให้หน้ากากอนามัยทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุม แต่คำถามคือ...ทำไมทั้งหน้า...

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - นโยบาย (ไม่) เยียวยา

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - นโยบาย (ไม่) เยียวยา
22:45 | 27 กันยายน 2563

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - นโยบาย (ไม่) เยียวยา

ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่วิกฤตโควิด-19 มันเป็นวิกฤตของสังคม เพราะทำให้ความเหลื่อมล้ำ ที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งปะทุขึ้นมา ที่ทำให้คนตกงาน เครียดเพิ่มขึ้น ส่วนการเยียวยาจากภาครัฐอาจไม่ทั่วถึง ติดตามชมในรายการเปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม...

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - คนไม่มีสิทธิ์กับ COVID-19

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - คนไม่มีสิทธิ์กับ COVID-19
22:48 | 27 กันยายน 2563

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - คนไม่มีสิทธิ์กับ COVID-19

การต่อสู้กับโควิด-19 กับคนในชนบท แรงงานข้ามชาติ กลุ่มคนไร้บ้าน ที่อยากทำตามคนอื่น ๆ ในสังคมคืออยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อแต่พวกเขาไม่มีแม้แต่บ้านจะให้อยู่ และกลุ่มคนในชุมชนแออัดที่พยายามจัดระยะห่างทางสังคม แต่ชุมชนก็แออัดเกินกว่าจะห่างกันได้ แต่ทุกกลุ่มก็...

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ผ่าวิกฤตหน้ากาก

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ผ่าวิกฤตหน้ากาก
02:09 | 11 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ผ่าวิกฤตหน้ากาก

แกะรอยเส้นทางลักลอบค้าหน้ากากอนามัยที่ไม่ผ่านระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าจากโรงงาน ปัจจุบันแม้ประเทศไทยเพิ่มกำลังการผลิตเกือบ 2 ล้านชิ้นต่อวัน ในภาวะที่ไวรัสโควิด-19 ระบาด และมีการประกาศให้หน้ากากอนามัยทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุม แต่คำถามคือ...ทำไมทั้งหน้า...

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ความหวัง...หลังโรคร้าย

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ความหวัง...หลังโรคร้าย
12:47 | 29 เมษายน 2564

เปิดเรื่องใหญ่ ไทยสู้โควิด-19 - ความหวัง...หลังโรคร้าย

จริงหรือไม่ ? ที่พระเจ้าอู่ทองต้องอพยพผู้คนหนีโรคห่าที่ระบาดอย่างหนัก มาตั้งกรุงศรีอยุธยาในบริเวณที่เราเห็นกันในปัจจุบันคำว่า "แร้งวัดสระเกศ" เกี่ยวข้องอย่างไรกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 แล้วหมอบรัดเลย์มีบทบาทอย่างไร กับการป้องกันโรคระบาด...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)