ผลการค้นหา

"เมืองเฮเลมบูล"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเทือกเขาสูงในเนปาล

ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเทือกเขาสูงในเนปาล
08:12 | 8 พฤษภาคม 2558

ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเทือกเขาสูงในเนปาล

การลำเลียงความช่วยเหลือไปให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาลยังมีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาสูงอย่างหมู่บ้านในเมืองเฮเลมบูลและเมืองชินโดปาโจว ซึ่งบ้านหลายหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักและการช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง ขณะที่แพทย์อาสาใช้เวลากว่...

โรงเรียนในพื้นที่สูงของเนปาลเสียหายหนัก-เด็กไร้ที่เรียน

โรงเรียนในพื้นที่สูงของเนปาลเสียหายหนัก-เด็กไร้ที่เรียน
02:03 | 11 พฤษภาคม 2558

โรงเรียนในพื้นที่สูงของเนปาลเสียหายหนัก-เด็กไร้ที่เรียน

ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในเมืองเฮเลมบูล ประเทศเนปาล สร้างความเสียหายในกับโรงเรียนในชุมชนเซมาทังที่อยู่บนยอดเขาสูง ทำให้ขณะนี้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน ขณะที่การซ่อมแซมเป็นไปด้วยความยากลำบาก เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปาลเมื่อวันที่ 25 เม.ย.2558 ทำให้โร...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)