ผลการค้นหา

"แนวคิดบรรจุอาชีพเงินเดือนในบัตรประชาชน"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ปชช.ไม่เห็นด้วยใส่อาชีพ-เงินเดือนลงในบัตร ชี้ละเมิดสิทธิ์-เปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ

ปชช.ไม่เห็นด้วยใส่อาชีพ-เงินเดือนลงในบัตร ชี้ละเมิดสิทธิ์-เปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ
04:22 | 15 ธันวาคม 2558

ปชช.ไม่เห็นด้วยใส่อาชีพ-เงินเดือนลงในบัตร ชี้ละเมิดสิทธิ์-เปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ

ประชาชนบางกลุ่มสะท้อนความคิด ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดรัฐบาลให้ใส่อาชีพและฐานเงินเดือนลงในบัตรประชาชน ระบุเป็นการละเมิดสิทธิ์ ก่อปัญหาเพิ่ม และสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ จากกรณี รัฐบาลต้องการใช้งบประมาณช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างเหมาะสม และตรงกลุ่...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)