ผลการค้นหา

"โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ครม. เห็นชอบแก้เกณฑ์ช่วยกลุ่มหาคู่สมรสไม่เจอ เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม. เห็นชอบแก้เกณฑ์ช่วยกลุ่มหาคู่สมรสไม่เจอ เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
15:46 | 5 ตุลาคม 2565

ครม. เห็นชอบแก้เกณฑ์ช่วยกลุ่มหาคู่สมรสไม่เจอ เข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม. เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ไม่สามารถติดต่อคู่สมรสได้ 1 แสนราย ให้เข้าถึงประโยชน์ในโครงการฯ ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)