ผลการค้นหา

"ใบปรับจราจร"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

มีผลบังคับใช้ ส่ง “ใบสั่งทางไปรษณีย์” พ้น 15 วันถือว่าได้รับแล้ว

มีผลบังคับใช้ ส่ง “ใบสั่งทางไปรษณีย์” พ้น 15 วันถือว่าได้รับแล้ว
07:12 | 14 กรกฎาคม 2565

มีผลบังคับใช้ ส่ง “ใบสั่งทางไปรษณีย์” พ้น 15 วันถือว่าได้รับแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ หลังพบกระทำผิดไม่พบตัวเจ้าของรถ ให้ตำรวจส่งใบสั่งไปที่บ้านภายใน 30 วัน หากพ้น 15 วันในการกระทำผิด ให้ถือว่าเจ้าของรถรับใบสั่งแล้ว มีผลแล้วตั้งแต่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)