ผลการค้นหา

"000000000 คณบดีคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทีมสัตวแพทย์แถลงข่าวการตายของ "เต่าออมสิน" หลัง "ออมสิน" มีอาการซึมและทรุดกระทันหัน ทำให้ต้องผ่าตัดด่วน ทีมสัตวแพทย์พบแก๊สปริมาณมากจากเหตุลำไส้บิดตัวหลายรอบ จนเลือดไม่ไปเลี้ยงลำไส้บางส่วน อีกทั้งเกภาวะลำไส้ขยายใหญ่เป็นผลให้เกิดของเหลวสะสมในช่องว่างปริมาณมาก ผนวกกับเกิดพิษในเลือดซึ่งเป็นผลพวงจากลำไส้บิด สุดท้ายออมสินไม่ตอบสนองต่อการรักษาและตายในที่สุด"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)