ผลการค้นหา

"Single Gateway"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ประมวลเหตุการณ์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประท้วง "ซิงเกิล เกตเวย์"

ประมวลเหตุการณ์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประท้วง "ซิงเกิล เกตเวย์"
15:00 | 1 ตุลาคม 2558

ประมวลเหตุการณ์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประท้วง "ซิงเกิล เกตเวย์"

นับจากวันที่ 30 มิ.ย.2558 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมและสตช.จัดตั้ง Single Gateway หรือการรวมประตูเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปสู่ต่างประเทศให้เหลือช่องทางเดียว เพื่อควบคุมเว็บไซต์ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อม...

ทางเลือกการคัดกรองข้อมูลโดยไม่กระทบสิทธิ

ทางเลือกการคัดกรองข้อมูลโดยไม่กระทบสิทธิ
15:09 | 2 ตุลาคม 2558

ทางเลือกการคัดกรองข้อมูลโดยไม่กระทบสิทธิ

การคัดกรองข้อมูล ถ้าไม่ใช้ซิงเกิลเกตเวย์ ยังมีกลไกหรือวิธีการที่ใช้คัดกรองข้อมูลโดยไม่ให้เกิดปัญหา ขณะที่แม้ว่าซิงเกิลเกตเวย์จะเป็นท่อนำส่งข้อมูลเพียงท่อเดียว แต่ว่าจะไม่สามารถคัดกรองข้อมูลได้ เพราะว่ายังไม่มีกฎหมายรองรับความเป็นส่วนตัวของการใช้อินเท...

โฆษกกลาโหม ขอผู้ค้าน พ.ร.บ.คอมฯ หยุดทำร้ายประเทศ หลังเว็บไซต์ กห.ถูกโจมตี

โฆษกกลาโหม ขอผู้ค้าน พ.ร.บ.คอมฯ หยุดทำร้ายประเทศ หลังเว็บไซต์ กห.ถูกโจมตี
12:50 | 19 ธันวาคม 2559

โฆษกกลาโหม ขอผู้ค้าน พ.ร.บ.คอมฯ หยุดทำร้ายประเทศ หลังเว็บไซต์ กห.ถูกโจมตี

ยังคงมีการประกาศเตรียมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อค้านร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ด้านโฆษกกลาโหม ยอมรับมีกลุ่มที่พยายามเจาะข้อมูลเว็บไซด์กระทรวงกลาโหม แต่ไม่สามารถทำได้ พร้อมขอร้องกลุ่มเคลื่อนไหวอย่าทำร้ายประเทศ ...

"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน

"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน
16:07 | 1 ตุลาคม 2558

"เดอะ เกรท ไฟร์วอลล์" กรณีศึกษา "อินเทอร์เน็ต เกตเวย์" จากจีน

ขณะที่สังคมไทยกำลังถกเถียงกันถึงข้อดี-ข้อเสียของ "ซิงเกิล เกตเวย์" หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช่องทางเดียว ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยได้มีการหยิบยกการควบคุมอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนมาเป็นกรณีศึกษา เพราะอาจพูดได้ว่าจีนเป็นต้นแบบที่โดดเด่นและอาจ...

เฟซบุ๊ก "พลเมืองต่อต้าน Single Gateway" นัดถล่มเว็บไซต์หน่วยงานรัฐบาล 6 แห่ง รอบ 2 21.00 น. วันนี้ (1 ต.ค.58)

เฟซบุ๊ก "พลเมืองต่อต้าน Single Gateway" นัดถล่มเว็บไซต์หน่วยงานรัฐบาล 6 แห่ง รอบ 2  21.00 น. วันนี้ (1 ต.ค.58)
10:47 | 1 ตุลาคม 2558

เฟซบุ๊ก "พลเมืองต่อต้าน Single Gateway" นัดถล่มเว็บไซต์หน่วยงานรัฐบาล 6 แห่ง รอบ 2 21.00 น. วันนี้ (1 ต.ค.58)

เฟซบุ๊ก "พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall" ชวนสมาชิกเพจซึ่งขณะนี้มีกว่า 4,079 คน เตรียมพร้อมเข้า 6 เว็บไซต์สำคัญของรัฐบาลพร้อมกันเป็นรอบที่ 2 ในเวลา 21.00 น. วันนี้ (1 ต.ค. 2558) หากการเข้ารอบแรกช่วงกลางวันไม่สามารถทำให้ 6 ...

พลเมืองต่อต้าน Single Gateway ประกาศปล่อยข้อมูลลับรัฐบาลคืนนี้

พลเมืองต่อต้าน Single Gateway ประกาศปล่อยข้อมูลลับรัฐบาลคืนนี้
13:23 | 26 ธันวาคม 2559

พลเมืองต่อต้าน Single Gateway ประกาศปล่อยข้อมูลลับรัฐบาลคืนนี้

กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ประกาศเตรียมเปิดข้อมูลลับของในรัฐบาลภายใต้ชื่อ "ซีรีส์เปิดบ้านลุงตู่ day 2" ในเวลา 20.00 น.วันนี้ (26 ธ.ค.2559) ขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสมาชิกกลุ่มเคลื่อนไหวโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานราชการแล้ว 9 คน ...

เว็บไซต์กระทรวงไอซีทีใช้การไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ หลังกลุ่มต้าน "ซิงเกิล เกตเวย์" นัดถล่มเว็บไซต์คืนนี้ (30 ก.ย.)

เว็บไซต์กระทรวงไอซีทีใช้การไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ หลังกลุ่มต้าน "ซิงเกิล เกตเวย์" นัดถล่มเว็บไซต์คืนนี้ (30 ก.ย.)
14:55 | 30 กันยายน 2558

เว็บไซต์กระทรวงไอซีทีใช้การไม่ได้โดยไม่ทราบสาเหตุ หลังกลุ่มต้าน "ซิงเกิล เกตเวย์" นัดถล่มเว็บไซต์คืนนี้ (30 ก.ย.)

ช่วงเย็นวันนี้ (30 ก.ย.2558) เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) www.mict.go.th ไม่สามารถเข้าสู่หน้าเพจปกติได้ ล่าสุดยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่เว็บไซต์ใช้การไม่ได้ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าปัญหาเกิดขึ้นหล...

"นักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญ" ชี้ นโยบาย"ซิงเกิล เกตเวย์"ต้องพิจารณารอบด้าน

"นักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญ" ชี้ นโยบาย"ซิงเกิล เกตเวย์"ต้องพิจารณารอบด้าน
04:56 | 1 ตุลาคม 2558

"นักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญ" ชี้ นโยบาย"ซิงเกิล เกตเวย์"ต้องพิจารณารอบด้าน

เมื่อเย็นวานนี้ (30 ก.ย.2558) เกิดความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์เมื่อเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และเว็บไซต์สำคัญบางเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นเวลาหลายชั่วโมง ซึ่งเหตุการณ์นี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกระ...

ผู้เชี่ยวชาญชี้ "ซิงเกิล เกทเวย์" ทำให้ไทยเสียหายทางธุรกิจ-อดเป็นฮับเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน

ผู้เชี่ยวชาญชี้ "ซิงเกิล เกทเวย์" ทำให้ไทยเสียหายทางธุรกิจ-อดเป็นฮับเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน
15:07 | 24 กันยายน 2558

ผู้เชี่ยวชาญชี้ "ซิงเกิล เกทเวย์" ทำให้ไทยเสียหายทางธุรกิจ-อดเป็นฮับเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน

คนแวดวงไอทีวิตกกังวลพอสมควร หลังรัฐบาลเตรียมผลักดันการจัดตั้ง ซิงเกิล เกทเวย์ โดยมอบหมายให้กระทรวงไอซีทีรับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือบล็อคข้อมูลที่ให้เกิดความวุ่นวาย หรือเกิดความเกลียดชังได้ทันที ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าจ...

ตอบโจทย์ : "Single Gateway" ดิจิทัลรวมศูนย์ คำถามที่รอคำตอบ

ตอบโจทย์ : "Single Gateway" ดิจิทัลรวมศูนย์ คำถามที่รอคำตอบ
09:38 | 1 ตุลาคม 2558

ตอบโจทย์ : "Single Gateway" ดิจิทัลรวมศูนย์ คำถามที่รอคำตอบ

รายการตอบโจทย์วันที่ 30 ก.ย.2558 "อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล" ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต และ "พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์" ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องนโยบาย Single Gateway ของรัฐบาลที่จะทำให้การ "ประตู" เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปต่างประเทศเหลื...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS - "Single Gateway"

คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS - "Single Gateway"
11:51 | 30 กันยายน 2559

คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS - "Single Gateway"

ยังมีควันหลงกันอยู่สำหรับกระแส Single Gateway ถึงแม้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยืนยันว่าเรื่องนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดซึ่งต้องการการศึกษา แล้วควรตั้งหลักคิดเกี่ยวกับนโยบาย Single Gateway อย่างไรติดตามชมรายการคิดยกกำลังสอง วันพุธที่ 7 ตุลาคม...

คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS - "Single Gateway"

คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS - "Single Gateway"
01:15 | 11 สิงหาคม 2561

คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS - "Single Gateway"

ยังมีควันหลงกันอยู่สำหรับกระแส Single Gateway ถึงแม้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยืนยันว่าเรื่องนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดซึ่งต้องการการศึกษา แล้วควรตั้งหลักคิดเกี่ยวกับนโยบาย Single Gateway อย่างไรติดตามชมรายการคิดยกกำลังสอง วันพุธที่ 7 ตุลาคม...

ตอบโจทย์ - "Single Gateway" ดิจิทัลรวมศูนย์ "คำถาม" รอ "คำตอบ"

ตอบโจทย์ - "Single Gateway" ดิจิทัลรวมศูนย์ "คำถาม" รอ "คำตอบ"
15:38 | 4 พฤศจิกายน 2559

ตอบโจทย์ - "Single Gateway" ดิจิทัลรวมศูนย์ "คำถาม" รอ "คำตอบ"

 ดำเนินรายการโดย  : วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ร่วมรายการ  : 1. คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต2. คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...การใช้ Single Gateway ในสังคมไทยข้อดีและข้อเสียข...

ตอบโจทย์ - "ประโยชน์" ประเทศ หรือ "ปิดกั้น" เสรีภาพชาวเน็ต "Single Gateway"

ตอบโจทย์ - "ประโยชน์" ประเทศ หรือ "ปิดกั้น" เสรีภาพชาวเน็ต "Single Gateway"
16:06 | 30 สิงหาคม 2559

ตอบโจทย์ - "ประโยชน์" ประเทศ หรือ "ปิดกั้น" เสรีภาพชาวเน็ต "Single Gateway"

 ดำเนินรายการโดย  : วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ร่วมรายการ  :  ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...คำอธิบายเรื่อง...

คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS - นโยบายต่อต้าน Single Gateway

คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS - นโยบายต่อต้าน Single Gateway
14:33 | 4 ตุลาคม 2559

คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS - นโยบายต่อต้าน Single Gateway

ได้เห็นปรากฏการณ์การนัดรวมตัวกันในโลกยุคดิจิตอล จะว่าไปก็คล้ายๆกับเป็นม็อบในรูปแบบหนึ่ง เพื่อต้องการที่จะแสดงพลังต่อต้านนโยบาย Single Gateway อะไรทำให้นักเคลื่อนไหวออกมารวมพลังกันได้มากขนาดนี้ และผลดีผลเสียของ Single Gateway คืออะไรติดตามชมรายการคิดย...

ตอบโจทย์ - "ประโยชน์" ประเทศ หรือ "ปิดกั้น" เสรีภาพชาวเน็ต "Single Gateway"

ตอบโจทย์ - "ประโยชน์" ประเทศ หรือ "ปิดกั้น" เสรีภาพชาวเน็ต "Single Gateway"
17:22 | 3 สิงหาคม 2560

ตอบโจทย์ - "ประโยชน์" ประเทศ หรือ "ปิดกั้น" เสรีภาพชาวเน็ต "Single Gateway"

 ดำเนินรายการโดย  : วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ร่วมรายการ  :  ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...คำอธิบายเรื่อง...

ตอบโจทย์ - "Single Gateway" ดิจิทัลรวมศูนย์ "คำถาม" รอ "คำตอบ"

ตอบโจทย์ - "Single Gateway" ดิจิทัลรวมศูนย์ "คำถาม" รอ "คำตอบ"
16:33 | 19 กุมภาพันธ์ 2561

ตอบโจทย์ - "Single Gateway" ดิจิทัลรวมศูนย์ "คำถาม" รอ "คำตอบ"

 ดำเนินรายการโดย  : วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ร่วมรายการ  : 1. คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต2. คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...การใช้ Single Gateway ในสังคมไทยข้อดีและข้อเสียข...

ตอบโจทย์ - "ประโยชน์" ประเทศ หรือ "ปิดกั้น" เสรีภาพชาวเน็ต "Single Gateway"

ตอบโจทย์ - "ประโยชน์" ประเทศ หรือ "ปิดกั้น" เสรีภาพชาวเน็ต "Single Gateway"
15:36 | 20 มิถุนายน 2561

ตอบโจทย์ - "ประโยชน์" ประเทศ หรือ "ปิดกั้น" เสรีภาพชาวเน็ต "Single Gateway"

 ดำเนินรายการโดย  : วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ร่วมรายการ  :  ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...คำอธิบายเรื่อง...

ตอบโจทย์ - "Single Gateway" ดิจิทัลรวมศูนย์ "คำถาม" รอ "คำตอบ"

ตอบโจทย์ - "Single Gateway" ดิจิทัลรวมศูนย์ "คำถาม" รอ "คำตอบ"
09:25 | 12 ธันวาคม 2561

ตอบโจทย์ - "Single Gateway" ดิจิทัลรวมศูนย์ "คำถาม" รอ "คำตอบ"

 ดำเนินรายการโดย  : วราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ร่วมรายการ  : 1. คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต2. คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอสวันนี้ ร่วมพูดคุยในประเด็น...การใช้ Single Gateway ในสังคมไทยข้อดีและข้อเสียข...

คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS - นโยบายต่อต้าน Single Gateway

คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS - นโยบายต่อต้าน Single Gateway
09:27 | 1 พฤษภาคม 2562

คิดยกกำลัง 2 กับ COMMENTATORS - นโยบายต่อต้าน Single Gateway

ได้เห็นปรากฏการณ์การนัดรวมตัวกันในโลกยุคดิจิตอล จะว่าไปก็คล้ายๆกับเป็นม็อบในรูปแบบหนึ่ง เพื่อต้องการที่จะแสดงพลังต่อต้านนโยบาย Single Gateway อะไรทำให้นักเคลื่อนไหวออกมารวมพลังกันได้มากขนาดนี้ และผลดีผลเสียของ Single Gateway คืออะไรติดตามชมรายการคิดย...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)