ผลการค้นหา

"Transcript"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

DGA ผุด Digital Transcript ให้บัณฑิตปี 2563 กว่า 1 แสนคน

DGA ผุด Digital Transcript ให้บัณฑิตปี 2563 กว่า 1 แสนคน
11:16 | 2 ธันวาคม 2564

DGA ผุด Digital Transcript ให้บัณฑิตปี 2563 กว่า 1 แสนคน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ออก Digital Transcript ให้ผู้จบการศึกษาแล้วกว่า 100,000 คน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ยกระดับอุดมศึกษาไทยสู่ดิจิทัล ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)