ผลการค้นหา

"dataviz"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง

แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง
09:00 | 23 พฤศจิกายน 2564

แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง

นับเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้ง 5,300 แห่งในวันที่ 28 ต.ค.นี้ ไทยพีบีเอสจึงชวนหันมองถิ่นฐานบ้านเกิดว่ามีการพัฒนาไปทิศทางใด ผ่านข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ อบต.เป็นผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ...

เปิดสถิติโครงการ อปพร.ของ อบต.ทั่วประเทศ

เปิดสถิติโครงการ อปพร.ของ อบต.ทั่วประเทศ
11:02 | 28 พฤศจิกายน 2564

เปิดสถิติโครงการ อปพร.ของ อบต.ทั่วประเทศ

โครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ อบต.เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างในปี 2560-2564 กว่า 5,000 โครงการ วงเงิน 265 ล้านบาท เปรียบเทียบภูมิภาค ...

เปิดสถิติโครงการบริหารจัดการขยะของ อบต.ทั่วประเทศ

เปิดสถิติโครงการบริหารจัดการขยะของ อบต.ทั่วประเทศ
01:32 | 28 พฤศจิกายน 2564

เปิดสถิติโครงการบริหารจัดการขยะของ อบต.ทั่วประเทศ

โครงการด้านบริหารจัดการขยะของ อบต. ปี 2560-2564 เกือบ 93,000 โครงการ วงเงิน 9,210 ล้านบาท เฉลี่ยโครงการละ 100,000 บาท [อ่านรายงานภาพรวมโครงการของ อบต...

เปิดสถิติโครงการผู้สูงอายุของ อบต.ทั่วประเทศ

เปิดสถิติโครงการผู้สูงอายุของ อบต.ทั่วประเทศ
20:04 | 27 พฤศจิกายน 2564

เปิดสถิติโครงการผู้สูงอายุของ อบต.ทั่วประเทศ

สถิติโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการผู้สูงอายุของ อบต.ทั่วประเทศ ปี 2560-2564 เกือบ 24,000 โครงการ ใช้งบประมาณ 942.7 ล้านบาท [อ่านรายงาน...

เปิดสถิติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เด็กปฐมวัย ของ อบต.ทั่วประเทศ

เปิดสถิติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เด็กปฐมวัย ของ อบต.ทั่วประเทศ
21:16 | 25 พฤศจิกายน 2564

เปิดสถิติโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ เด็กปฐมวัย ของ อบต.ทั่วประเทศ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ อบต. ทั่วประเทศเป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560-2564 รวมกันเกือบ 2,300 โครงการ งบประมาณ 32.4 ล้านบาท เฉลี่ยโครงการละ 14,205 บาท โดยมากที่สุดในปี 2562 ก่อนลดลงช่วงสถานการณ์โควิด...

เปิดสถิติโครงการอาหารเสริม (นม) ของ อบต.ทั่วประเทศ

เปิดสถิติโครงการอาหารเสริม (นม) ของ อบต.ทั่วประเทศ
16:36 | 28 พฤศจิกายน 2564

เปิดสถิติโครงการอาหารเสริม (นม) ของ อบต.ทั่วประเทศ

อบต.จัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริม (นม) ในปี 2560-2564 กว่าแสนโครงการ มูลค่า 1.7 หมื่นล้าน เปรียบเทียบภูมิภาค โครงการเกือบครึ่งหนึ่งเป็นของ อบต.ในภ...

เปิดสถิติโครงการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทั่วประเทศ

เปิดสถิติโครงการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทั่วประเทศ
07:03 | 28 พฤศจิกายน 2564

เปิดสถิติโครงการรถรับ-ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ทั่วประเทศ

โครงการรถรับ-ส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ทั่วประเทศ ปี 2560-2564 กว่า 1,400 โครงการ วงเงิน 40.9 ล้านบาท เปรียบเทียบโครงการ ภูมิภาคที่มีโค...

เปิดสถิติโครงการจิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.ทั่วประเทศ

เปิดสถิติโครงการจิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.ทั่วประเทศ
05:29 | 28 พฤศจิกายน 2564

เปิดสถิติโครงการจิตอาสาภัยพิบัติของ อบต.ทั่วประเทศ

โครงการจิตอาสาภัยพิบัติที่ อบต.เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562-2564 กว่า 8,000 โครงการ วงเงิน 136.9 ล้านบาท เปรียบเทียบภูมิภาค ปี 2562 มีโค...

เปิดสถิติโครงการ DLTV ของ อบต.ทั่วประเทศ

เปิดสถิติโครงการ DLTV ของ อบต.ทั่วประเทศ
16:45 | 26 พฤศจิกายน 2564

เปิดสถิติโครงการ DLTV ของ อบต.ทั่วประเทศ

เมื่อโควิด-19 ระบาดจนนักเรียนต้องเรียนจากที่บ้าน อบต.พื้นที่ต่างๆ จึงเร่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รวม 11,300 โครงการ วงเงิน 396 ล้านบาท ...

สรุปตัวเลขเคส "เคนมผง"

สรุปตัวเลขเคส "เคนมผง"
18:22 | 20 มกราคม 2564

สรุปตัวเลขเคส "เคนมผง"

นับจากวันที่มีผู้เสียชีวิตจากการเสพ “เคนมผง” เมื่อ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา ก็มีผู้เสียชีวิตจากยาเสพติดตัวนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)