ผลการค้นหา

"กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

คนสู้โรค - กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย

คนสู้โรค - กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย
20:41 | 5 กันยายน 2560

คนสู้โรค - กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย

รู้สู้โรค "กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย" โดย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ท่าบริหารแรงกระแทกต่ำ หรือ Low Impact ที่ดีกับผู้สูงวัย เน้นความปลอดภัย ได้กล้ามเนื้อ และหัวใจที่แข็งแรง ต่อด้วยปรับก่อนป่วย "แม่ลูกชวนวิ่ง" พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ (ลูก-แพทย์เวชศาสต...

คนสู้โรค - กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย

คนสู้โรค - กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย
19:36 | 29 ธันวาคม 2562

คนสู้โรค - กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย

รู้สู้โรค "กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย" โดย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ท่าบริหารแรงกระแทกต่ำ หรือ Low Impact ที่ดีกับผู้สูงวัย เน้นความปลอดภัย ได้กล้ามเนื้อ และหัวใจที่แข็งแรง ต่อด้วยปรับก่อนป่วย "แม่ลูกชวนวิ่ง" พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ (ลูก-แพทย์เวชศาสต...

คนสู้โรค - กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย

คนสู้โรค - กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย
13:16 | 18 พฤศจิกายน 2563

คนสู้โรค - กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย

รู้สู้โรค "กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย" โดย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ท่าบริหารแรงกระแทกต่ำ หรือ Low Impact ที่ดีกับผู้สูงวัย เน้นความปลอดภัย ได้กล้ามเนื้อ และหัวใจที่แข็งแรง ต่อด้วยปรับก่อนป่วย "แม่ลูกชวนวิ่ง" พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ (ลูก-แพทย์เวชศาสต...

คนสู้โรค - รู้สู้โรค : กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย

คนสู้โรค - รู้สู้โรค : กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย
11:46 | 22 ธันวาคม 2563

คนสู้โรค - รู้สู้โรค : กายบริหารที่ดีต่อผู้สูงวัย

ชวนวัยเก๋าที่มีอาการปวดหัว คอ บ่า ไหล แขน และสะบัก มายืดเหยียดกล้ามเนื้อ 6 ท่า กับ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สภากรุงเทพมหานคร...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)