ผลการค้นหา

"ชาวสิงหล"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาข่าว

ตำนาน “พระเขี้ยวแก้วศรีลังกา” สิ่งรวมใจพุทธศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ต้องดูแลยิ่งชีวิต

ตำนาน “พระเขี้ยวแก้วศรีลังกา” สิ่งรวมใจพุทธศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ต้องดูแลยิ่งชีวิต
11:34 | 20 กันยายน 2559

ตำนาน “พระเขี้ยวแก้วศรีลังกา” สิ่งรวมใจพุทธศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ต้องดูแลยิ่งชีวิต

วันนี้ (20 ก.ย. 2559) เพื่อรักษาพระเขี้ยวแก้วแห่งแคว้นกาลิงคะสมัยศึกประชิดเมือง เจ้าหญิงเหมมาลากับเจ้าชายทันตกุมาร ปลอมพระองค์เป็นพราหมณ์ หวังซ่อนพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุส่วนเขี้ยวของพระพุทธเจ้าหนีมายังเกาะลังกา นับจากนั้นผ่านมา 1,700 ปี พระเขี้...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

Spirit of Asia - อายุบวรชาวสิงหล

Spirit of Asia - อายุบวรชาวสิงหล
04:29 | 24 กุมภาพันธ์ 2560

Spirit of Asia - อายุบวรชาวสิงหล

 พบหลากหลายเรื่องราวในวิถีชีวิตประจำวันของชาวศรีลังกา  ร่วมกินอย่างที่พวกเขากิน  ดื่มอย่างที่พวกเขาดื่ม  และพูดคุยในสิ่งที่พวกเขาคิด อาหารศรีลังกานิยมใช้วัตถุดิบอย่างสมุนไพรมาประกอบอาหาร ทั้งนี้เพื่อแต่งเติมทั้งกลิ่นและรส  เช่น อบเชย กระวาน ตะไคร้ กร...

Spirit of Asia - อายุบวรชาวสิงหล

Spirit of Asia - อายุบวรชาวสิงหล
19:57 | 25 พฤษภาคม 2561

Spirit of Asia - อายุบวรชาวสิงหล

พบหลากหลายเรื่องราวในวิถีชีวิตประจำวันของชาวศรีลังกา ร่วมกินอย่างที่พวกเขากิน ดื่มอย่างที่พวกเขาดื่ม และพูดคุยในสิ่งที่พวกเขาคิดอาหารศรีลังกานิยมใช้วัตถุดิบอย่างสมุนไพรมาประกอบอาหาร ทั้งนี้เพื่อแต่งเติมทั้งกลิ่นและรส เช่น อบเชย กระวาน ตะไคร้ กระเทียม...

Spirit of Asia - อายุบวรชาวสิงหล

Spirit of Asia - อายุบวรชาวสิงหล
09:06 | 7 มีนาคม 2564

Spirit of Asia - อายุบวรชาวสิงหล

พบหลากหลายเรื่องราวในวิถีชีวิตประจำวันของชาวศรีลังกา ร่วมกินอย่างที่พวกเขากิน ดื่มอย่างที่พวกเขาดื่ม และพูดคุยในสิ่งที่พวกเขาคิดอาหารศรีลังกานิยมใช้วัตถุดิบอย่างสมุนไพรมาประกอบอาหาร ทั้งนี้เพื่อแต่งเติมทั้งกลิ่นและรส เช่น อบเชย กระวาน ตะไคร้ กระเทียม...

Spirit of Asia - พระพุทธเจ้าในใจของชาวสิงหล

Spirit of Asia - พระพุทธเจ้าในใจของชาวสิงหล
11:22 | 31 ตุลาคม 2559

Spirit of Asia - พระพุทธเจ้าในใจของชาวสิงหล

 หากประเทศไทยของเรามี “องค์พระแก้วมรกต” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราแล้ว  “พระเขี้ยวแก้ว” ก็นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกาโดยแท้จริง เราสังเกตเห็นว่า มีพ่อแม่หลายคู่อุ้มเด็กทารกอยู่ในวัดแห่ง...

Spirit of Asia - พระพุทธเจ้าในใจของชาวสิงหล

Spirit of Asia - พระพุทธเจ้าในใจของชาวสิงหล
08:18 | 17 พฤษภาคม 2561

Spirit of Asia - พระพุทธเจ้าในใจของชาวสิงหล

หากประเทศไทยของเรามี "องค์พระแก้วมรกต" เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราแล้ว "พระเขี้ยวแก้ว" ก็นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกาโดยแท้จริงเราสังเกตเห็นว่า มีพ่อแม่หลายคู่อุ้มเด็กทารกอยู่ในวัดแห่งนี้...

Spirit of Asia - พระพุทธเจ้าในใจของชาวสิงหล

Spirit of Asia - พระพุทธเจ้าในใจของชาวสิงหล
09:06 | 7 มีนาคม 2564

Spirit of Asia - พระพุทธเจ้าในใจของชาวสิงหล

หากประเทศไทยของเรามี "องค์พระแก้วมรกต" เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราแล้ว "พระเขี้ยวแก้ว" ก็นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกาโดยแท้จริงเราสังเกตเห็นว่า มีพ่อแม่หลายคู่อุ้มเด็กทารกอยู่ในวัดแห่งนี้...

Spirit of Asia - สิงหล ราชสีห์แห่งเกาะลังกา

Spirit of Asia - สิงหล ราชสีห์แห่งเกาะลังกา
16:18 | 17 พฤษภาคม 2561

Spirit of Asia - สิงหล ราชสีห์แห่งเกาะลังกา

"ชาวเวดด้า" เป็นชนพื้นเมืองของศรีลังกามากว่า 35,000 ปีแล้ว ปัจจุบันมีชาวเวดด้าอาศัยอยู่ที่เมืองดัมบาน่าราวๆ 3,500 คนหรือประมาณ 350 ครัวเรือนซึ่งทั่วทั้งประเทศมีหมู่บ้านชาวเวดด้าทั้งหมด 62 หมู่บ้านกระจายอยู่ในเขตชนบทและเมืองชายทะเลในขณะที่โลกกำลังหมุน...

Spirit of Asia - สิงหล ราชสีห์แห่งเกาะลังกา

Spirit of Asia - สิงหล ราชสีห์แห่งเกาะลังกา
13:56 | 9 มิถุนายน 2564

Spirit of Asia - สิงหล ราชสีห์แห่งเกาะลังกา

"ชาวเวดด้า" เป็นชนพื้นเมืองของศรีลังกามากว่า 35,000 ปีแล้ว ปัจจุบันมีชาวเวดด้าอาศัยอยู่ที่เมืองดัมบาน่าราวๆ 3,500 คนหรือประมาณ 350 ครัวเรือนซึ่งทั่วทั้งประเทศมีหมู่บ้านชาวเวดด้าทั้งหมด 62 หมู่บ้านกระจายอยู่ในเขตชนบทและเมืองชายทะเลในขณะที่โลกกำลังหมุน...

Spirit of Asia - สิงหล ราชสีห์แห่งเกาะลังกา

Spirit of Asia - สิงหล ราชสีห์แห่งเกาะลังกา
17:02 | 3 พฤศจิกายน 2559

Spirit of Asia - สิงหล ราชสีห์แห่งเกาะลังกา

 “ชาวเวดด้า” เป็นชนพื้นเมืองของศรีลังกามากว่า 35,000 ปีแล้ว ปัจจุบันมีชาวเวดด้าอาศัยอยู่ที่เมืองดัมบาน่าราวๆ  3,500 คนหรือประมาณ 350 ครัวเรือนซึ่งทั่วทั้งประเทศมีหมู่บ้านชาวเวดด้าทั้งหมด 62 หมู่บ้านกระจายอยู่ในเขตชนบทและเมืองชายทะเล ในขณะที่โลกกำลังห...

พื้นที่ชีวิต - ภาพถ่ายเพื่อสันติ

พื้นที่ชีวิต - ภาพถ่ายเพื่อสันติ
09:28 | 10 มกราคม 2564

พื้นที่ชีวิต - ภาพถ่ายเพื่อสันติ

ศรีลังกา ดินแดนที่เคยเกิดสงครามระหว่างคนในประเทศเดียวกัน ระหว่างชาวสิงหลที่นับถือพุทธ และชาวทมิฬที่นับถือฮินดู เป็นสงครามกลางเมืองที่กินเวลายาวนานถึง 26 ปี มีคนเสียชีวิตเกือบ 100,000 คน และทำให้การพัฒนาประเทศล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น จาฟนา (Jaffna) ท...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)