ผลการค้นหา

"ภูเก็ตมิตรกับเมือง"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

แลต๊ะแลใต้ - "ภูเก็ต" มิตรกับเมือง

แลต๊ะแลใต้ - "ภูเก็ต" มิตรกับเมือง
16:58 | 27 มีนาคม 2564

แลต๊ะแลใต้ - "ภูเก็ต" มิตรกับเมือง

มากันที่ภาคใต้ พาไปติดตามความพยายามในการพัฒนา จ.ภูเก็ตให้เป็นเมือง Smart City ที่เพิ่มขีดความสามารถในการเดินทางในพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดการพื้นที่เมืองให้เป็นมิตรกับผู้คนและชุ...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)