ผลการค้นหา

"สัญญาเบาว์ริง"

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหารายการทีวี

วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์ - ​เปิดฉากโลกาภิวัตน์

วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์ - ​เปิดฉากโลกาภิวัตน์
11:25 | 14 สิงหาคม 2562

วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์ - ​เปิดฉากโลกาภิวัตน์

การเปิดประเทศไทยสู่การค้าขายอย่างจริงจังกับนานาชาติในช่วงกว่าศตวรรษครึ่งที่ผ่านมา ได้ปูรากฐานและพลิกผันเศรษฐกิจไทยจนเป็นศูนย์กลางการลงทุนในระดับภูมิภาค และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโลก แม้จะเผชิญกับความท้าทายของลัทธิล่าอาณานิคมที่โหมกระพือจนประชิดชา...

วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์ - ตอน

วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์ - ตอน
23:00 | 18 สิงหาคม 2562

วิวัฒนาการเศรษฐกิจไทย บนเส้นทางโลกาภิวัตน์ - ตอน

เปิดมุมมองใหม่ในเรื่องสนธิสัญญาเบาว์ริง หรือภาษีร้อยชักสาม ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงตัดสินพระราชหฤทัยลงนามกับอังกฤษ จนจุดประกายให้ชาติตะวันตกอื่นๆ ทยอยกันมาค้าขายกับไทยมากขึ้น และขยายตัวเรื่อยมาจนทุกวันนี้ ติดตามชมในสารคดี...

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร

ค้นหาขั้นสูง

ผลการค้นหาองค์กร(ENG)