อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเผยการป้องกันสารพิษในพืชผักไทยมีช่องว่าง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเผยการป้องกันสารพิษในพืชผักไทยมีช่องว่าง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเผยการป้องกันสารพิษในพืชผักไทยมีช่องว่าง

รูปข่าว : อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเผยการป้องกันสารพิษในพืชผักไทยมีช่องว่าง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเผยการป้องกันสารพิษในพืชผักไทยมีช่องว่าง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเผยกระบวนการป้องกันสารพิษตกค้างในพืชผักของไทยมีช่องว่างหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ส่วนอดีตทูตพาณิชย์นิวยอร์คเผยกฎหมายความปลอดภัยทางอาหารต้องเข้มงวด และประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ต้องร่วมกันตรวจสอบปัญหาการใช้สารเคมีต้องห้าม นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ อดีตผู้อำนวยการส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงมาตรการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา และในฐานะเป็นประเทศผลิตเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของโลก ว่าแม้รัฐบาลอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ ว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ แต่มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด และสารเคมีบางชนิดที่สหรัฐฯผลิตขึ้นเองยังห้ามถูกตรวจพบเป็นสารตกค้างในอาหาร เพราะรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายและลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด ประกอบกับ ประชาชนในพื้นร่วมกับเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจอาหารทุกระดับตั้งแต่ชุมชนถึงระดับประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังการใช้สารเคมีในอาหาร

ด้านนายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยอมรับว่ากระบวนการป้องกันสารพิษตกค้างในพืชผักของไทยมีช่องว่าง เพราะเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่บทเรียนจากกรณีสหภาพยุโรปอาจระงับการนำเข้าผักบางกลุ่มจากไทย ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกำลังได้รับการแก้ไข

ส่วนความคืบหน้า การทบทวนนำเข้าสารเคมีที่ใช้ในพืชผักนั้น อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยด้านผลกระทบทางสุขภาพ โดยเฉพาะ การใช้สารเคมีที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังพิเศษ หรือ วอร์ช ลิสต์ จำนวน 11 ชนิด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน พิจารณาดำเนินมาตรการต่อไป


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน