นักเรียน อ.กันทรลักษ์ ขาดสอบโอเน็ตกว่า 50 คน

นักเรียน อ.กันทรลักษ์ ขาดสอบโอเน็ตกว่า 50 คน

นักเรียน อ.กันทรลักษ์ ขาดสอบโอเน็ตกว่า 50 คน

รูปข่าว : นักเรียน อ.กันทรลักษ์ ขาดสอบโอเน็ตกว่า 50 คน

นักเรียน อ.กันทรลักษ์ ขาดสอบโอเน็ตกว่า 50 คน

การจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้น ม.6 ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา มีนักเรียนขาดสอบร้อยละ 5 เป็นนักเรียนในอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ กว่า 50 คน
การจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19-20 ก.พ.ที่ผ่านมา มีนักเรียนสมัครสอบทั้งหมด 384,850 คน ขาดสอบประมาณร้อยละ 5 ของผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด โดยในจำนวนนี้มีนักเรียนในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ขาดสอบจาก 2 สนามสอบ กว่า 50 คน

รศ.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ระบุว่า หลังจากนี้ สทศ.จะสรุปยอดรวมผู้มาสอบ ผู้ขาดสอบ รวมถึงปัญหาที่พบจากศูนย์สอบต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร สทศ. พิจารณา ว่าจะมีการเปิดสอบรอบพิเศษหรือไม่ ซึ่งหากมีการจัดสอบ บุคคลที่จะขอสอบต้องมีหลักฐานยืนยันเหตุสุดวิสัย และมีการรับรองจากทางโรงเรียน ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาเป็นรายบุคคลอย่างเข้มงวด

สำหรับกรณีของนักเรียนในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ที่ขาดสอบนั้น ถือว่าเข้าข่ายเหตุสุดวิสัย แต่นักเรียนจะต้องยื่นคำร้องขอสอบรอบพิเศษผ่านโรงเรียนเป็นรายๆ ไป และ สทศ.จะพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของเด็กแต่ละคน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน