“ปราโมทย์” ชี้รัฐบาลขาดความชัดเจนแก้ปัญหาน้ำ เสนอใช้ฟลัสเวย์ฝั่งตะวันออก

“ปราโมทย์” ชี้รัฐบาลขาดความชัดเจนแก้ปัญหาน้ำ เสนอใช้ฟลัสเวย์ฝั่งตะวันออก

“ปราโมทย์” ชี้รัฐบาลขาดความชัดเจนแก้ปัญหาน้ำ เสนอใช้ฟลัสเวย์ฝั่งตะวันออก

รูปข่าว : “ปราโมทย์” ชี้รัฐบาลขาดความชัดเจนแก้ปัญหาน้ำ เสนอใช้ฟลัสเวย์ฝั่งตะวันออก

“ปราโมทย์” ชี้รัฐบาลขาดความชัดเจนแก้ปัญหาน้ำ เสนอใช้ฟลัสเวย์ฝั่งตะวันออก  นายปราโมทย์ ไม่กลัด ระบุการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล ยังขาดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงานที่นำไปสู่การปฏิบัติ มีเพียงการศึกษาวิเคราะห์ โดยเสนอให้ผลักดันน้ำออกทางฝั่งตะวันออก เพราะเป็นฟลัสเวย์ธรรมชาติอยู่แล้ว

นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวระหว่างการเสวนาโครงการเสริมสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำภาคประชาชน กลุ่มกรุงธนใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ นำมาเป็นแนวทางในการวางยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในอนาคต ว่า การบริหารจัดการน้ำจะเชื่อแต่การพยากรณ์หรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบเดียวไม่ได้ ต้องรู้จักนำข้อมูลมาวิเคราะห์และดูสภาพความเป็นจริงประกอบไปพร้อมๆกัน รวมทั้งต้องประมวลปัญหาน้ำท่วมในครั้งอดีตมาเป็นบทเรียนแก้ปัญหาและเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่กับธรรมชาติเพื่อให้การแก้ปัญหาตรงจุด ขณะที่เดียวกันต้องดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ พร้อมกับเห็นว่า ชุมชนควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสร้างคันกั้นน้ำ โดยเฉพาะบริเวณฟันหล่อ เนื่องจากการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการสร้างแนวคันกั้นน้ำ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในอนาคต

สำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมของภาครัฐ ยังขาดความชัดเจนในกระบวนการต่างๆมีเพียงการศึกษาวิเคราะห์ แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆและเห็นว่า การปัญหาน้ำท่วมของกทม. ต้องน้อมนำพระราชดำรัสของในหลวง ในการผลักดันน้ำออกสู่พื้นที่ฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย เนื่องจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกเป็นฟลัสเวย์ธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วและนับเป็การจัดการน้ำที่ถูกต้อง แต่ที่ผ่านมาบริเวณดังกล่าวถูกสกัดกั้นไม่ให้น้่ำผ่านจากปัจจัยต่างๆ จึงทำให้น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วนานถึง 3 เดือน


กลับขึ้นด้านบน