อังค์ถัดแนะรัฐอัดฉีดเงิน ลดความเหลื่อมล้ำ

อังค์ถัดแนะรัฐอัดฉีดเงิน ลดความเหลื่อมล้ำ

อังค์ถัดแนะรัฐอัดฉีดเงิน ลดความเหลื่อมล้ำ

รูปข่าว : อังค์ถัดแนะรัฐอัดฉีดเงิน ลดความเหลื่อมล้ำ

อังค์ถัดแนะรัฐอัดฉีดเงิน ลดความเหลื่อมล้ำ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าเเละการพัฒนาหรือ อังค์ถัด(UNCTAD) เผยแพร่รายงานประจำปี 2555 ระบุนโยบายรัดเข็มขัดไม่นําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของประเทศพัฒนาแล้ว พร้อมแนะนโยบายการคลัง สามารถลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้

รายงานการค้าและการพัฒนาของอังค์ถัด(UNCTAD) ปี 2555 ชี้ว่า นโยบายการคลังแบบรัดเข็มขัดและการกดดันของค่าแรงในตลาดแรงงาน ขัดขวางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว เพราะทำให้ความต้องการสินค้าและบริการภายในประเทศลดน้อยลงอีก นอกจากนี้ยังไม่ช่วยลดให้การขาดดุลการคลังลดลง

อังค์ถัดระบุว่าการสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ทำให้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการกระจายรายได้ด้วยการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าและเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมสร้างความเติบโตในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีความเห็นจากนักวิชาการว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจไทยได้

น.ส.มิอา ไมคิก นักเศรษฐศาสตร์จาก ยูเอ็น-เอสแคป แนะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายการคลัง ต้องมีความระมัดระวังและควรกำหนดเป้าหมายการใช้เงินที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการอัดฉีดเงินในกลุ่มคนระดับรากหญ้า

สำหรับเศรษฐกิจโลกในปีนี้ อังค์ถัด คาดการณ์ว่า จะเติบโตร้อยละ 2.3 ส่วนประเทศเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างจีนจะขยายตัว ร้อยละ 7.9 อินเดีย ร้อยละ 6 ขณะที่สหภาพยุโรป หดตัวร้อยละ 0.3 แต่สหรัฐฯ เติบโตเล็กน้อย ร้อยละ 2

 


กลับขึ้นด้านบน