1 ปีการดูแลภาคการเกษตรของรัฐลบาล พบเกษตรกรเป็นหนี้เพิ่มขึ้น

1 ปีการดูแลภาคการเกษตรของรัฐลบาล พบเกษตรกรเป็นหนี้เพิ่มขึ้น

1 ปีการดูแลภาคการเกษตรของรัฐลบาล พบเกษตรกรเป็นหนี้เพิ่มขึ้น

รูปข่าว : 1 ปีการดูแลภาคการเกษตรของรัฐลบาล พบเกษตรกรเป็นหนี้เพิ่มขึ้น

1 ปีการดูแลภาคการเกษตรของรัฐลบาล พบเกษตรกรเป็นหนี้เพิ่มขึ้น 1 ปีที่ผ่านมา ราคาสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิดปรับลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี แม้รัฐบาลจะออกมาตรการแทรกแซง และรับจำนำในกลุ่มสินค้าที่มีปัญหา แต่เกษตรกรบางราย ระบุว่า การทำงานของรัฐบาลค่อนข้างล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ ขณะที่ผลสำรวจ พบว่า เกษตรกรมีแนวโน้มเสพติดการรับจำนำ และมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนงานที่จะจัดระบบพื้นที่การเพาะปลูกใหม่ เพื่อให้สามารถคำนวณผลผลิตที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านราคา แต่ก็ยอมรับว่าปัจจุบันยังมีสินค้าที่จำหน่ายได้ต่ำกว่าต้นทุน

จากรายงาน สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรสำคัญของไทย ปี 2555 พบว่าสินค้าเกษตรหลายชนิดมีราคาลดลงต่อเนื่องจากช่วงต้นปี เช่นยางพารา ปรับลดกิโลกรัมละ 100.52 บาท 89.28 บาท หัวมันสดปรับจากกิโลกรัมละ 2.28 บาท เหลือ 1.90 บาท และกุ้งขาวขนาด 70 ตัว ปรับจากกิโลกรัมละ 139.76 บาท เหลือ 115 บาท โดยสินค้าเกษตรเพียงชนิดเดียวที่ราคาปรับขึ้นคือ ข้าวเปลือกเจ้า 15 เปอร์เซ็น ซึ่งรัฐมีนโยบายรับจำนำทุกเมล็ดในราคานำตลาด

ล่าสุด มะพร้าว ก็ประสบปัญหาราคาตกต่ำอีกชนิด จากเคยจำหน่ายได้ถึงผลละ 10-12 บาท ในช่วงต้นปีแต่ขณะนี้เหลือเพียงผลละ 3 บาทเท่านั้น แม้รัฐจะออกมาตรการรับซื้อมะพร้าวแห้งในราคากิโลกรัมละ 18 บาทแต่เกษตรกรบางรายเห็นว่าเป็นเพียงการแก้ไขเฉพาะหน้าในระยะสั้น และมองว่าที่ผ่านมาความช่วยเหลือจากรัฐบาลค่อนข้างล่าช้า

ศูนย์พยากรณ์ และเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจภาระหนี้ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรกว่าร้อยละ 96 มีหนี้สินโดยรวมเพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 114,000 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ0.49 นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้ อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ กล่าวว่าแม้รัฐบาลจะออกมาตรการรับจำนำ หรือ แทรกแซงราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดแต่เกษตรกรยังประสบภาวะยากจน และเป็นหนี้สิน ดังนั้นรัฐควรเน้นเข้าไปดูแลต้นทุนการผลิต, ลดค่าครองชีพ และดูแลระบบการเตือนภัยพิบัติที่ปัจจุบันกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อ ภาคการเกษตรไทยให้มีความยั่งยืนเพื่อลดการเสพติดโครงการรับจำนำซึ่งจะกลาย เป็นภาระทางการคลังของประเทศในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน