เปิดงานเอ็กซ์โปจีน-อาเซียนครั้งที่ 9 เชื่อมร่วมมือการค้า-การลงทุน

เปิดงานเอ็กซ์โปจีน-อาเซียนครั้งที่ 9 เชื่อมร่วมมือการค้า-การลงทุน

เปิดงานเอ็กซ์โปจีน-อาเซียนครั้งที่ 9 เชื่อมร่วมมือการค้า-การลงทุน

รูปข่าว : เปิดงานเอ็กซ์โปจีน-อาเซียนครั้งที่ 9 เชื่อมร่วมมือการค้า-การลงทุน

เปิดงานเอ็กซ์โปจีน-อาเซียนครั้งที่ 9 เชื่อมร่วมมือการค้า-การลงทุน รองประธานาธิบดีจีนเป็นประธานในพิธีเปิดงานเอ็กซ์โปจีน - อาเซียนครั้งที่ 9 ที่เมืองหนานหนิง ซึ่งเป็นช่องทางในการเพิ่มความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน

นายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน เป็นประธานในการเปิดงานเอ็กซ์โปจีน-อาเซียน และชาติคู่เจรจา ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9  โดยมีผู้นำและผู้แทนชาติในกลุ่มอาเซียน เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสี ซึ่งรองประธานาธิบดีจีนใช้โอกาสนี้ในการย้ำถึงความต้องการของจีน ที่จะรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค และจะแก้ไขปัญหาข้อพิพาทด้านพรมแดนกับเพื่อนบ้านอย่างสันติ ผ่านการเจรจาฉันท์มิตรประเทศ

แม้รองผู้นำจีนจะไม่ได้ระบุชัดเจนถึงปัญหาพิพาทด้านพรมแดนว่าเป็นกรณีใด แต่ที่ผ่านมา จีนกับชาติสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ คือเวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไน มีข้อพิพาทเรื่องพรมแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้ ทำให้เกิดความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ โดยเฉพาะกับเวียดนามและฟิลิปปินส์

 ส่วนการจัดงานจีน-อาเซียน เอ็กซ์โปในครั้งนี้ มีบริษัทจากจีน อาเซียน รวมทั้งเกาหลีใต้และออสเตรเลีย ร่วมออกร้านมากถึง 2,280 บริษัท เพื่อจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี และยังเป็นช่องทางเจรจาทางธุรกิจ การค้า การลงทุนระหว่างกัน


กลับขึ้นด้านบน