"พระนาย"เตรียมเสนอลงโทษ"ยงยุทธ" กรณีที่ดินอัลไพน์

"พระนาย"เตรียมเสนอลงโทษ"ยงยุทธ" กรณีที่ดินอัลไพน์

"พระนาย"เตรียมเสนอลงโทษ"ยงยุทธ" กรณีที่ดินอัลไพน์

รูปข่าว : "พระนาย"เตรียมเสนอลงโทษ"ยงยุทธ" กรณีที่ดินอัลไพน์

กระทรวงมหาดไทย เตรียมนำร่างคำสั่งเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ลงนามรับรองการลงโทษนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ ด้วยการให้ออกจากราชการย้อนหลัง ด้วยเหตุผิดวินัยร้ายแรง เพราะเมื่อครั้งที่รับหน้าที่ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้เพิกถอนคำสั่งที่ดินมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดา หรือที่ดินอัลไพน์ โดยนายยงยุทธ กล่าวแสดงความพร้อมที่ จะปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ หลังกฤษฏีกาและก.พ.ชี้ว่ากรณีนี้เข้าข่ายการล้างมลทิน เมื่อปี 2550


ระหว่างเดินทางมารับมอบงานจากนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 67 หรือ การประชุม UNGA นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เปิดเผยถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. มีความเห็นตรงกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงเมื่อครั้งรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินเกี่ยวกับที่ดินมรดกของนางเนื่อม ชำนาญชาติศักดาหรือที่ดินอัลไพน์ว่า

นายกรัฐมนตรี รับทราบเรื่องนี้แล้ว และได้เรียกกฤษฎีกาและก.พ.มาชี้แจงเรื่องข้อกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยส่วนตัวก็พร้อมจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการขณะที่นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงผลการสอบของอนุกรรมการ ก.พ. และยืนยันที่จะนำร่างคำสั่งลงโทษให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนาม โดยมีผลย้อนหลังไปจนถึงวันก่อนเกษียณอายุราชการของนายยงยุทธ แม้จะมีพ.ร.บ.ล้างมลทินเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตาม

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา ออกหนังสือชี้แจงกรณีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายยงยุทธให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและ ก.พ.แล้ว โดยสาระสำคัญได้เทียบเคียงการพ้นผิดและล้างมลทิน จากผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.ล้างมลทิน เมื่อปี 2526 ว่าไม่ต่างจากกรณีที่นายยงยุทธ ได้รับการล้างมลทินไปแล้ว เพราะผลคำสั่งลงโทษย้อนหลังวันที่ 30 กันยายน ปี 2545 ซึ่งนับจากนั้นก็มีประกาศบังคับใช้พ.ร.บ.ล้างมลทินเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ปี 2550


กลับขึ้นด้านบน