นักวิชาการร่วม 100 คนยื่นฟ้องโครงการจำนำข้าวขัดรัฐธรรมนูญ

นักวิชาการร่วม 100 คนยื่นฟ้องโครงการจำนำข้าวขัดรัฐธรรมนูญ

นักวิชาการร่วม 100 คนยื่นฟ้องโครงการจำนำข้าวขัดรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : นักวิชาการร่วม 100 คนยื่นฟ้องโครงการจำนำข้าวขัดรัฐธรรมนูญ

นักวิชาการร่วม 100 คนยื่นฟ้องโครงการจำนำข้าวขัดรัฐธรรมนูญ นักวิชาการร่วม 100 คน ร่วมลงชื่อเพื่อเตรียมยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ยับยั้งโครงการจำนำข้าวในวันนี้ โดยระบุว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 84 ในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร ขณะที่กรมการค้าภายในยืนยันว่าได้เตรียมข้อมูลบางส่วนไว้ชี้แจงแล้ว

นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า เปิดเผยว่า วันนี้ (27 ก.ย.) นักวิชาการ และนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ที่เข้าชื่อกันประมาณ 100 คน จะยื่นหนังสือต่อประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้ยับยั้ง หรือยุติโครงการรับจำนำข้าว เพราะเห็นว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 84

สำหรับมาตรา 84 ในรัฐธรรมนูญ ระบุไว้ว่า รัฐต้องจัดระบบการถือครองที่ดิน และการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษา ผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร

ด้านนายสมชาติ สร้อยทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรณีที่จะมียื่นหนังสือต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อคัดค้านโครงการจำนำข้าว เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ และไม่น่าจะขัดรัฐธรรมนูญ โดยกรมการค้าภายในได้มีการเตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงในบางส่วนแล้ว

ส่วนการดำเนินโครงการจำนำข้าวฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 มีความคืบหน้ามากปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคมนี้ แต่สำหรับโครงการจะเปิดตามกำหนดเดิมคือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยขณะนี้มีข้าวบางส่วนซึ่งไม่มากนักมาฝากเก็บไว้บ้างแล้วเพื่อเตรียมเข้าร่วมโครงการ เป็นข้าวนาปีจากพื้นที่ภาคกลางที่เก็บเกี่ยวแล้วเป็นส่วนใหญ่

ส่วนกรณีที่ชาวนานำข้าวเข้าโครงการรับจำนำ แต่ไม่ได้รับเงิน นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว โดยคาดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจอยู่ที่ขั้นตอนก่อนออกใบประทวน โดยมีชาวนานำข้าวเปลือกไปฝากที่ท่าข้าว หรือโรงสีนอกเขตจึงไม่ได้รับใบประทวน ซึ่งขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด


กลับขึ้นด้านบน