นักวิชาการ แนะผลิตหนังสือ "ตรงใจ-ราคาถูก" ดึงคนชนบทเข้าถึงการอ่านมากขึ้น

นักวิชาการ แนะผลิตหนังสือ "ตรงใจ-ราคาถูก" ดึงคนชนบทเข้าถึงการอ่านมากขึ้น

นักวิชาการ แนะผลิตหนังสือ "ตรงใจ-ราคาถูก" ดึงคนชนบทเข้าถึงการอ่านมากขึ้น

รูปข่าว : นักวิชาการ แนะผลิตหนังสือ "ตรงใจ-ราคาถูก" ดึงคนชนบทเข้าถึงการอ่านมากขึ้น

นักวิชาการ แนะผลิตหนังสือ นักพัฒนาหลักสูตร กศน. ชี้ทำหนังสือตอบสนองชาวชนบทมากขึ้น ทั้งราคา-เนื้อหา เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการอ่าน ขณะที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เผยคนเมืองได้เปรียบเรื่องการอ่าน เพราะมีทุนและแหล่งหนังสือ

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) แถลงข่าวเตรียมจัดงาน "มหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 17" ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ภายใต้แนวคิด "อ่านทั่วไทย อ่านได้ อ่านดี" ในระหว่างวันที่ 18-28 ตุลาคม 2555 ซึ่งในการงานเปิดตัว ได้มีการจัดเสวนาเรื่อง "สถานการณ์การอ่านของคนไทย และการมุ่งสู่การอ่านทั่วไทย อ่านได้ อ่านดี"

โดยมีนายวรพันธ์ โลกิตสถาพร นายกสมาคม PUBAT, นายเสน่ห์ ดงยะโสภา เลขาธิการสมาคม PUBAT, นายสุนีย์ ดริยางกูรศรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดหาหนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี, นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการหลักสูตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และน.ส.ปริศนา กัมพูสิริ นางสาวไทยประจำปี 2555 ร่วมในการเสวนา

นายวรพันธ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานหนังสือในปีนี้ต้องเน้นให้การอ่านกระจายออกไปสู่ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในชนบทนั้น ประชาชนยังไม่เข้าถึงการอ่านเท่าที่ควร เพราะมีปัจจัยด้านการเงิน นอกจากนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคง การอ่านถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

ด้านนายกุลธร กล่าวว่า ตัวเลขการอ่านของเด็กไทยในปีนี้มีตัวเลขน้อยลง เฉลี่ยเด็กไทยอ่านหนังสืออยู่ที่ 2-5 เล่ม/ปี ขณะที่เด็กในประเทศสิงคโปร์ อ่านหนังสือปีละ 50-60 เล่ม ทั้งนี้ คนที่อาศัยอยู่ในเมือง จะได้เปรียบเพราะมีรายได้พอ รวมไปถึงมีพื้นที่ในค้นหาหนังสือ ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงการอ่านของเด็กไทย

อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านรวมถึงส่งเสริมอย่างไรให้ประชาชนเห็น ความสำคัญของการอ่าน นอกจากนี้แล้ว ควรมีการผลิตหนังสือที่ราคาถูก และตรงกับกลุ่มเป้าหมายในระดับรากหญ้าเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงมากยิ่งขึ้น

ขณะที่น.ส.ปริศนา เห็นสอดคล้องว่า การอ่านเป็นพื้นฐานที่ดีในชีวิต อยากให้ทุกคนเริ่มอ่านอย่างจริงจัง เริ่มอ่านจากเรืองที่อ่านง่าย และอ่านให้หลาก ก็จะสามารถช่วยให้มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ในยามฉุกเฉินได้


กลับขึ้นด้านบน