“ในหลวง-ราชินี” มีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย “สมเด็จพระนโรดม สีหนุ” สวรรคต

“ในหลวง-ราชินี” มีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย “สมเด็จพระนโรดม สีหนุ” สวรรคต

“ในหลวง-ราชินี” มีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย “สมเด็จพระนโรดม สีหนุ” สวรรคต

รูปข่าว : “ในหลวง-ราชินี” มีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย “สมเด็จพระนโรดม สีหนุ” สวรรคต

“ในหลวง-ราชินี” มีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย “สมเด็จพระนโรดม สีหนุ” สวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในการที่สมเด็จพระนโรดม สีหนุ แห่งกัมพูชา สวรรคต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ความว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในการที่สมเด็จพระนโรดม สีหนุ แห่งกัมพูชา สวรรคต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 ดังนี้

          หม่อมฉันและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า สมเด็จพระนโรดม สีหนุ แห่งกัมพูชา สวรรคต หม่อมฉันและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาท และพระราชวงศ์ ตลอดจนประชาชนชาวกัมพูชาในการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและประชาชนในครั้งนี้

          (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 

ขณะที่บรรยากาศในประเทศกัมพูชา ประชาชนชาวกัมพูชาจำนวนมากร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนโรดม สีหนุ โดยพระศพจะนำกลับประเทศกัมพูชาในวันนี้(17 ต.ค.) โดยจะตั้งพระศพไว้ 3 เดือน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสถวายความอาลัย ก่อนจะประกอบพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพอย่างสมพระเกียรติ

ด้านนางสุวิโฉม อ่อนทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย จะจัดให้มีการลงนามถวายอาลัย ใน 2 ช่วงเวลา คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และเวลา 14.00 - 16.00 น. เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 ตุลาคมนี้ ณ สถานทูตกัมพูชา ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในสถานทูตกัมพูชาได้ลดธงชาติกัมพูชาลงครึ่งเสา เพื่อร่วมไว้อาลัยด้วย


กลับขึ้นด้านบน