“ในหลวง” เสด็จฯ สักการะพระบรมรูป ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช

“ในหลวง” เสด็จฯ สักการะพระบรมรูป ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช

“ในหลวง” เสด็จฯ สักการะพระบรมรูป ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช

รูปข่าว : “ในหลวง” เสด็จฯ สักการะพระบรมรูป ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช

“ในหลวง” เสด็จฯ สักการะพระบรมรูป ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ปี วันสวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม 2555

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯลงจากที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช วานนี้ (23 ต.ค.) เมื่อเวลา 17.41 น. ทรงฉลองพระองค์เชิ้ตสีชมพู สลับเหลือง พระสนับเพลาสีดำ โดยมีประชาชนที่ทราบข่าว ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน ด้วยความจงรักภักดี

จากนั้น ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมกันนี้ ได้ทอดพระเนตรต้นศรีตรัง ที่ทรงปลูกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2554 พร้อมทั้งทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระรูปหล่อ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสยามินทร์ ทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 102 ปีวันสวรรคต วันที่ 23 ตุลาคม 2555 และเวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับยังที่ประทับ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 กับสมเด็จพระเทพศิรินทรา พระบรมราชินี ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงพยาบาลศิริราชขึ้น ณ พื้นที่วังหลัง เพื่อให้การดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย และพระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า "ศิริราช" ตามพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณธ์ ซึ่่งสิ้นพระชนม์ขณะทรงพระเยาว์ โดยพระราชทานไม้ที่ใช้ก่อสร้างพระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ และเจ้านายอีก 3 พระองค์สำหรับสร้างโรงพยาบาลฯ พร้อมกับพระราชทานเงินส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ เป็นทุนก่อสร้าง และได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2431 ถึงปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453


กลับขึ้นด้านบน