พาณิชย์ยืนยันการเสนอราคาข้าวโปร่งใส

พาณิชย์ยืนยันการเสนอราคาข้าวโปร่งใส

พาณิชย์ยืนยันการเสนอราคาข้าวโปร่งใส

รูปข่าว : พาณิชย์ยืนยันการเสนอราคาข้าวโปร่งใส

พาณิชย์ยืนยันการเสนอราคาข้าวโปร่งใส กระทรวงพาณิชย์ เตรียมประสานกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อระบายข้าวหอมมะลิ 500,000 ตัน พร้อมยืนยันความโปร่งใสในขั้นตอนการเสนอราคา

นายทิฆัมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะโฆษกข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ประสานกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ในการระบายข้าวหอมมะลิจำนวน 500,000 ตัน ซึ่งทำให้มีความกังวลจากผู้ส่งออกบางราย ถึงความไม่โปร่งใสจากกระแสข่าวที่มีการกำหนดราคาซื้อ-ขายไว้ล่วงหน้าแล้วนั้นว่า โครงการการระบายข้าวหอมมะลิต้นฤดู เป็นข้อเสนอของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่มีความต้องการข้าวหอมมะลิใหม่ และคุณภาพดีเพื่อส่งออก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้นำมาพิจารณา และเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกข้าวของไทย สำหรับกระบวนการจำหน่ายของภาครัฐยืนยันว่าจะเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์ได้ปฎิบัติมาโดยตลอด และจะมีคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว ที่มีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นประธาน ดำเนินการเจรจาต่อรองข้อเสนอราคาซื้อข้าวหอมมะลิของสมาคมผู้ส่งออก และจะขายให้ได้ในราคาสูงสุด

ส่วนราคาที่จำหน่ายจะขึ้นอยู่กับผลการเจรจา โดยกระทรวงพาณิชย์จะพยายามขายให้ได้ในราคาที่สูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อราชการมากที่สุด นอกจากนี้ จะเปิดโอกาสให้สมาคมผู้ส่งออกข้าว ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเสนอราคาซื้อ ซึ่งผู้ส่งออกทุกราย จะสามารถเข้าร่วมเสนอราคาซื้อได้ โดยอาจผ่านในนามของสมาคมฯ หรือเป็นผู้ส่งออกแต่ละราย ซึ่ง ถือว่าเป็นวิธีการระบายข้าวที่เปิดกว้าง และโปร่งใสมีขั้นตอนที่ชัดเจน และเป็นแนวทางที่ทำให้มีการแข่งขันเพื่อให้ได้ราคาจำหน่ายที่สูงสุด


กลับขึ้นด้านบน