เกษตรกร จ.ยโสธรปล่อยสัตว์เลี้ยงกินนาข้าว หลังนาข้าวยืนต้นตายจากภัยแล้ง

เกษตรกร จ.ยโสธรปล่อยสัตว์เลี้ยงกินนาข้าว หลังนาข้าวยืนต้นตายจากภัยแล้ง

เกษตรกร จ.ยโสธรปล่อยสัตว์เลี้ยงกินนาข้าว หลังนาข้าวยืนต้นตายจากภัยแล้ง

รูปข่าว : เกษตรกร จ.ยโสธรปล่อยสัตว์เลี้ยงกินนาข้าว หลังนาข้าวยืนต้นตายจากภัยแล้ง

เกษตรกร จ.ยโสธรปล่อยสัตว์เลี้ยงกินนาข้าว หลังนาข้าวยืนต้นตายจากภัยแล้ง ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทำให้ภาครัฐต้องปรับลดการระบายน้ำ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค ขณะที่นาข้าวในหลายพื้นที่ยืนต้นตายจากภาวะฝนทิ้งช่วงมานานกว่า 2 เดือน

นาข้าวในตำบลเขื่องคำอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ยืนต้นตายเนื่องจากฝนทิ้งช่วงมานานกว่า 2 เดือนแล้ว ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนต้องปล่อยสัตว์เลี้ยงกินต้นข้าวของตนเอง หลังพบว่าผลผลิตได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด

เช่นเดียวกับเกษตรกรในตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนด หลังต้นข้าวขาดน้ำจนทำให้เมล็ดข้าวลีบและไม่สามารถขายได้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งเก็บกุ้งเพื่อจำหน่าย พร้อมทั้งงดเลี้ยงกุ้งในรอบถัดไป หลังเขื่อนลำปาวประกาศงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากปริมาณการกักเก็บอยู่ที่ร้อยละ 20 ของความจุ

ขณะที่ปริมาณน้ำในฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำใน 4 จังหวัด คือจังหวัดสุรินทร์ ยโสธร ร้อยเอ็ดและจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการปรับลดการระบายน้ำเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งนี้


กลับขึ้นด้านบน