สอจร.เผยคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 13,000 คน-จักรยานยนต์ครองแชมป์อันตราย

สอจร.เผยคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 13,000 คน-จักรยานยนต์ครองแชมป์อันตราย

สอจร.เผยคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 13,000 คน-จักรยานยนต์ครองแชมป์อันตราย

รูปข่าว : สอจร.เผยคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 13,000 คน-จักรยานยนต์ครองแชมป์อันตราย

สอจร.เผยคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนปีละ 13,000 คน-จักรยานยนต์ครองแชมป์อันตราย คณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด(สอจร.) จัดทำข้อมูลสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน พบว่ายอดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยยังคงสูงมาก โดยช่วงอายุ 15-45 ปี มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละกว่า 13,000 คน โดยจ.จันทบุรี มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุด และส่วนใหญ่มีปัจจัยมาจากการใช้รถจักรยานยนต์

ในการประชุม "พลังเครือข่ายขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน" ซึ่งคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด หรือ สอจร. ระบุว่า ยอดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทยยังคงสูงมาก มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละกว่า 13,000 คน ในช่วงอายุ 15-45 ปี จากการจัดทำสถานการณ์การประเมินตนเองในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ปี 2554 ที่จัดอันดับความปลอดภัยด้านต่างๆ แต่ละจังหวัดต่อประชากร 100,000 คนเป็นครั้งแรก

พบว่า จ.จันทบุรี นครปฐม อำนาจเจริญ นนทบุรี มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุด ส่วนต่ำสุดอยู่ที่ จ.กาฬสินธุ์ ดัชนีความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุ สูงสุดที่ จ.นครนายก ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ต่ำสุดที่ จ.ปทุมธานี

สำหรับอัตราการจับกุมดำเนินคดีเมาแล้วขับสูงสุด อยู่ที่ จ.ขอนแก่น สุรินทร์ ตราด เชียงใหม่ และต่ำสุดที่ จ.สตูล อุทัยธานี ระยอง ขณะที่ จ.นครราชสีมา ภูเก็ต เพชรบุรี พบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด ส่วนที่จ.ลำปาง อุบลราชธานี สระบุรี พบการใช้ความเร็วทางถนนมากที่สุด

นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธาน สอจร. บอกว่า ข้อมูลที่ได้ยังสะท้อนถึงปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่ส่วนใหญ่มาจากการไม่เคารพก็จราจร และที่น่าสนใจพบว่า สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละจังหวัดขึ้นอยู่กับการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นหลัก จากนี้จะรวบรวมสถานการณ์อุบัติเหตุในทุกๆปี

สำหรับข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากที่ประชุม พร้อมทั้งข้อมูลสถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่จัดทำขึ้น จะนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน ปี 2554-2558 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน 5 ด้าน คือ การบริหารจัดกรความปลอดภัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อช่วยลดารเกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะปลอดภัย พฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนน และการดูแลผู้เสียหายภายหลังอุบัติเหตุ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน "ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน" ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทุกรูปแบบ


กลับขึ้นด้านบน