หลายประเทศหนุน "ไทย" ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน-เป็นแบบอย่างให้เอเชีย

หลายประเทศหนุน "ไทย" ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน-เป็นแบบอย่างให้เอเชีย

หลายประเทศหนุน "ไทย" ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน-เป็นแบบอย่างให้เอเชีย

รูปข่าว : หลายประเทศหนุน "ไทย" ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน-เป็นแบบอย่างให้เอเชีย

หลายประเทศหนุน หลายประเทศทั่วโลกสนับสนุนให้ประเทศไทย ประกาศยกเลิกการใช้แร่ใยหิน เพื่อเป็นแบบอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังพบผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง จากการทำงานที่ต้องสัมผัสแร่ใยหิน มีแนวโน้มสูงขึ้น

ตัวแทนเครือข่ายขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทยและเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งเอเชีย หรือ เอแบน จาก 13 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานลดการใช้แร่ใยหิน ในการประชุมเครือข่ายขับเคลื่อนเพื่อรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินในประเทศไทย

ที่ประชุมเห็นด้วยหากรัฐบาลไทยประกาศยกเลิกการใช้แร่ใยหินทุกประเภทโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพหลายประเทศ ระบุตรงกันว่า ผู้ที่สัมผัสกับแร่ใยหินโดยตรง เช่น การทำกระเบื้องมุงหลังคา ปูนซีเมนต์ การรื้อถอนอาคารต่างๆ มีแนวโน้มป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงขึ้น

ขณะที่ประเทศไทยแม้มติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินภายในปีนี้ (2555) แต่จนถึงขณะนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มีมาตรการใดๆ ออกมาอย่างชัดเจน แต่กลับพบการนำเข้าแร่ใยหินอย่างต่อเนื่อง และติดอันดับ 4 ของโลก

โดยปีที่ผ่านมามีการนำเข้ากว่า 80,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยางปูพื้น ผ้าเบรคและคลัทซ์ ท่อซีเมนต์ใยหิน และกระเบื้องมุงหลังคา

นอกจากนี้เครือข่ายฯ ยังพบว่า ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากแร่ใยหินทั้งที่เป็นภัยใกล้ตัว ซึ่งจะรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน