"ถาวร" ซักฟอก "ชัจจ์" จัดจ้างขุดลอกคลอง 1,215 ลบ. ไม่โปร่งใส

"ถาวร" ซักฟอก "ชัจจ์" จัดจ้างขุดลอกคลอง 1,215 ลบ. ไม่โปร่งใส

"ถาวร" ซักฟอก "ชัจจ์" จัดจ้างขุดลอกคลอง 1,215 ลบ. ไม่โปร่งใส

รูปข่าว : "ถาวร" ซักฟอก "ชัจจ์" จัดจ้างขุดลอกคลอง 1,215 ลบ. ไม่โปร่งใส

ถาวร อภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ทุจริตการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ในโครงการขุดลอกคูคลอง พื้นที่อุทกภัย แม่น้ำ 7 สาย 1,215 ล้านบาท

นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กรณีการทุจริตการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในโครงการขุดลอกคูคลอง และฟื้นฟูคุณภาพร่องน้ำในพื้นที่อุทกภัย แม่น้ำ 7 สาย ภายใต้งบประมาณ 1,215 ล้านบาท

โดยนายถาวร ระบุว่า โครงการดังกล่าวมีการจัดจ้างสัญญา จำนวน 26 สัญญา ที่มีการอนุมัติโครงการด้วยวิธีพิเศษ คือ ไม่มีการประมูลราคาตามขั้นตอนตามปกติ โดยมีการเชิญนิติบุคคลมารวมโครงการเพียง 14 แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การกระทำดังกล่าว ได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการพวกพ้อง และ พล.ต.ท.ชัจจ์

ด้าน พล.ต.ท.ชัจจ์ ชี้แจงว่า นโยบายการฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัยเป็นนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล เนื่องจากมีประชาขนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก และการขุดลอกคลองเป็น 1 ในแผนการฟื้นฟูของรัฐบาล ซึ่งกรมเจ้าท่ามีหน้าที่ในการรับผิดชอบ โดยที่โครงการขุดลอกคลองมีงบประมาณ 1,215 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบกลางในการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 1.2 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ การที่ต้องมีการพิจารณาจัดจ้างเป็นกรณีพิเศษ พล.ต.ท.ชัจจ์ กล่าวว่า เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินการนั้นมีจำกัด และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย. 55 เพื่อป้องกันน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น โดยการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษนั้น มีการกำหนดอยู่ในระเบียบ และไม่ได้หมายความว่า เมื่อมีการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษจะต้องเกิดการทุจริต


 

"ผมยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้รับในโครงการดังกล่าวแม้แต่รายเดียว และมีการตรวจสอบโครงการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และจากการตรวจสอบผลงานก็อาจจะมีผู้รับเหมาบางรายที่อาจจะต้องยกเลิกสัญญาเนื่องจากมีผลงานที่ไม่เรียบร้อย" พล.ต.ท.ชัจจ์ ระบุ

อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.ชัจจ์ ระบุเพิ่มเติมว่า เอกสารสัญญาทั้ง 26 ฉบับนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบทั้งหมดแล้ว ซึ่งถูกต้องตามระเบียบมาโดยตลอด ทั้งนี้ โครงการทั้ง 26 โครงการยังไม่มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างขุดลอกคลองแม้แต่รายเดียว เนื่องจากผลงานไม่เรียบร้อย ซึ่งบางรายอาจต้องมีการยกเลิกสัญญา


กลับขึ้นด้านบน